Bygdeforskningens far tenker stort om småbruk

Bygdeforskningens far markerte 80-årsdagen sin med å gi ut bok. «Kva skjer i Bygde-Norge?» viser at han har hode og føtter både på bygda og i akademia. Den inneholder et grundig historisk blikk på norsk landbruks- og distriktspolitikk gjennom 1900-tallet og fram til i dag. Samtidig er det ei bok om framtida for distriktsnæringene, og…

Les mer

Kunne vi unngått vindkraftkonflikter med bedre konsekvensanalyser?

Book - Anthropological perspectives on Environmental Communication

Forvaltning og politikk rundt norsk natur skal være kunnskapsbasert. En viktig faktor er den rollen konsekvensanalyser har, og hvordan de brukes og gjennomføres. Ruralis-forsker og geograf Katrina Rønningen har, sammen med den svenske statsviteren professor Camilla Sandström, bidratt i ei fersk bok om antropologiske tilnærminger til miljøkommunikasjon med tittel «Anthropological perspectives on Environmental Communication». De…

Les mer

Ny bok: Utmark i endring

Frode Flemsæter presenterer boken Utmark i endring på Litteraturhuset i Trondheim. Foto: Odd Roger K. Langørgen

“Utmark i endring” tar for seg flere høyaktuelle temaer for utmarka, blant annet rovdyrforvaltning, reindriftsnæring, vindkraft, utmarksbeite, hytteutbygging og rettigheter. Forskerne Frode Flemsæter (Ruralis) og Bjørn Egil Flø (Nibio) er redaktører for artikkelsamlingen, og de håper boken treffer bredere enn bare fagmiljøet. Bred interesse  – Denne boka tar for seg et tema som ikke er…

Les mer

Konstruerer kløft mellom by og bygd

Politics and Policies of Rural Authenticity

I Norge har vi sett flere distriktsopprør, der folk fra lokalsamfunn protesterer mot by-elitene sin politikk. Internasjonalt har lignende konflikter åpenbart seg i Brexit, valget av Donald Trump i USA og de gule vestene i Frankrike. Er det sånn at eliten hører til i byen, mens vanlige folk bor på bygda? Så enkelt er det…

Les mer

Samler kunnskap om marin samfunnsforskning

Forside "Researching People and the Sea"

Ressursene som ligger i et levende hav framstilles gjerne som den nye oljen for Norge, og mens presset på landjorda øker blir den blå økonomien stadig viktigere også på verdensbasis. Dette har åpnet for et nytt forskningsfelt: marin samfunnsvitenskap. Boka «Researching People and the Sea» er en samling artikler (antologi) om samfunnsvitenskapelige metoder innen feltet…

Les mer

Ny bok: Distriktsopprør – Periferien på nytt i sentrum

Distriktsopprør omslag

Konklusjonen i denne boka er at det er ikkje eitt, men mange distriktsopprør som ulmar her i landet. Felles for alle er at dei tappar politisk energi ifrå motsetninga mellom sentrum og periferi, som den verdsberømte norske statsvitaren Stein Rokkan i si tid påviste var ei grunnleggande konfliktlinje i norsk politikk. Forfattarane i denne boka…

Les mer

Kan penger vokse på trær?

Norge har store fornybare ressurser i naturen, både i havet og på land. For eksempel brukes fiskeavfall til å produsere biogass som fungerer som drivstoff for busser, og en tømmerstokk inneholder komponenter som kan brukes til mye annet enn å bygge hus med – for eksempel å fremstille vanilje. Dagens fossile kapital er i ferd…

Les mer

Ny bok: Hva skjer når kapitalen råder i landbruket?

Financialisation forside bok

Boken er redigert av Hilde Bjørkhaug fra Ruralis, samt André Magnan og Geoffrey Lawrence. For mange vil finansialisering være et nytt ord. – Finansialisering er et begrep som både henviser til en utvikling hvor finanssektoren øker sin relative posisjon i forhold til resten av den økonomiske sektoren og at en større del av inntektene overføres…

Les mer

Ny bok: Eiendomsretten som rot til nasjonalisme

Boken som er døpt “Private Property and the Origins of Nationalism in the United States and Norway”, gis ut 6. juli på forlaget Palgrave Macmillan. – Jeg ser på hvordan utviklingen av eiendomsretten var en sentral driver for at vi fikk nasjonalisme. Det er en historisk studie, der utviklingen i USA og Norge sammenlignes, forteller…

Les mer

Ny bok av Reidar Almås: Klimasmart landbruk – Korleis kan norsk landbruk bidra til det grøne skiftet?

Klimasmart landbruk forside

Landbrukets folk må delta i klimadugnaden og sjå klimaendringane som ein sjanse til å koma på offensiven i kampen om å forme framtida. Da kjem ingen unna å tilpasse drifta til endringar i vêr og klima, samtidig som politikken må utformast slik at både bonden og forbrukaren gjer klimakloke val. Etter ein lettfatteleg gjennomgang av…

Les mer