I prosjektet CIRCLE tar vi sikte på å utvikle et tverrfaglig perspektiv på sirkulær økonomi i det baltisk -nordiske området ved å integrere innsikt fra sosiologi, økonomi, filosofi, statsvitenskap og miljøvitenskap.

Vi skal undersøke tre bærekraftsdimensjoner – sosial, økonomisk og miljømessig. I studien vil vi undersøke bruk av biprodukter (bioressurser) fra primærproduksjonen i jordbruk, skogbruk og havbruk. Vi vil utforske de underliggende modellene for sosialt og kommersielt drevet samarbeid mellom de involverte partene og faktorene som fremmer og hindrer utvikling og bredere bruk av sirkulær praksis og samarbeid. Prosjektet tar for seg både tilbuds- og etterspørselssiden. Dette skal oppnås med bruk av komplementære metoder som litteraturgjennomgang, medieanalyse, kvalitative individuelle og gruppeintervjuer, nasjonale interessent- og scenarioverksteder og kost-nytte-analyse.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.