Fremme samarbeid for bærekraftig og sirkulær bruk av bioressurser på tvers av landbruk, skogbruk og akvakultur (CIRCLE)

Tittel: Fremme samarbeid for bærekraftig og sirkulær bruk av bioressurser på tvers av landbruk, skogbruk og akvakultur (CIRCLE)

Foto: Colourbox/Ruralis
Foto: Colourbox/Ruralis

Finansieringskilde: EØS-midler Baltic Research Programme

Prosjekt nr. EEZ/BPP/VIAA/2021/9 (https://eeagrants.org/, https://eeagrants.lv/)

Gjennomføringsperiode: 01.10.2021.–30.04.2024.

Koordinator: Baltic Studies Centre (Latvia) (prosjekteier)

 

Partnere: Institute of Agricultural Resources and Economics (Latvia), Vilnius University (Litauen), Estonian University of Life Sciences (Estland), Institutt for rural- og regionalforskning (Norge)

Formål: Prosjektet tar sikte på å utvikle et tverrfaglig perspektiv på sirkulær økonomi i den baltisk-nordiske regionen ved å integrere innsikter fra sosiologi, økonomi, filosofi, statsvitenskap og miljøvitenskap. Prosjektet skal undersøke bruk av biprodukter (bioressurser) fra primærproduksjonen i jordbruk, skogbruk og havbruk og på tvers av sektorgrensene for å utforske de underliggende modellene for sosialt og kommersielt drevet samarbeid mellom de involverte partene og faktorene som fremmer og hindrer utvikling og bredere bruk av sirkulær praksis og samarbeid.

Forventet resultat: CIRCLE vil frembringe tverrfaglig evidensbasert kunnskap om innovative sirkulære forretningsmodeller, samarbeidsordninger og politikk på tvers av og mellom jordbruk, skogbruk og havbruk som kan føre til en bærekraftig bruk av bioressurser. Prosjektet skal gi en oversikt over utnyttede bioressurser og hvilke faktorer som fremmer og hemmer intra- og tverrsektoriell sirkularitet. Det vil bli utviklet vurderingskriterier relatert til sirkulære forretningsmodellers bærekraft for å vurdere modellenes samfunnsøkonomiske og miljømessige fordeler. For å lette overgangen til sirkulær bioøkonomi vil prosjektet utvikle forløp for bærekraftige og etiske sirkulære forretningsmodeller og sektorforbindelser, samt identifisere støttende styrings- og samarbeidsordninger. Prosjektet vil generere større samfunnsmessige konsekvenser, inkludert bidrag til politikk og industri, gjennom en rekke praksis- og politikkorienterte resultater som fremmer intra- og tverrsektorielle sirkulære løsninger innen bioressursbruk. CIRCLE vil styrke forskningskapasiteten til deltakende organisasjoner og fremme forskning på sirkulær økonomi i den baltisk-nordiske regionen.

Finansiering: 984 224 (EUR)

Kontaktperson: Talis Tisenkopfs, talis.tisenkopfs@lu.lv

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/10/2021 - 31/03/2024

Prosjektnr

6636

Samarbeidspartnere

Baltic Studies Centre (BSC)(prosjekteier), Latvia, the Institute of Agricultural Resources and Economics (AREI), Latvia, the Estonian University of Life Sciences (EMU), Estland, the Vilnius University (VU), Litauen

Finansiering

EØS-midler Baltic Research Programme

Nyheter

Webinar: Hvor går vi med den sirkulære økonomien? – Innsikt fra fire scenario-workshoper med stakeholdere i den nordisk-baltiske regionen

Vi tar i bruk STEEP (Sosiale, Teknologiske, Økonomiske, Miljømessige, Politiske) faktorer som danner et virkelighetsnært grunnlag for å…

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.