SALSA: Small Farms, Small Food Businesses and Sustainable Food Security

Foto: Henrik Almaas
Foto: Henrik Almaas

Små bruk blir gjerne oversett i tradisjonell landbruksforskning, og målet med SALSA er å synliggjøre hvilken rolle disse spiller. Prosjektet skal bygge et grunnlag for bedre analyser og framskaffe kunnskap for økt samarbeid innen forskning og utvikling i landbruk og matsektoren. Prosjektet skal gi en bedre forståelse av småbønders plass i lokale og globale matsystem – for ernæring og matsikkerhet.

Prosjektet skal studere 30 referanseregioner i Europa og Afrika, med tyngdepunkt i Sør- og Øst-Europa, i tillegg til Norge, Skottland, Tunisia, Kenya, Ghana og Kapp Verde. Bygdeforskning skal studere småbrukene i Norge sin rolle. Hedmark fylke er valgt som referanseregion. Prosjektet har en sterk samfunnsvitenskapelig forankring, og jobber tett med organisasjoner som har spesialområde innen kunnskapsbygging og implementering. Fra organisasjonssiden i Norge deltar Utviklingsfondet og Norges bonde- og småbrukarlag. Prosjektleder er Teresa Pinto-Correia fra Universitetet i Èvora, Portugal.

Nyheter

Kornet, krigen og vår matsikkerhet

Krig avler matmangel, matmangel avler krig. Men det er mer komplisert enn som så. I dag er det…

Les mer
Lite gårdsbruk Foto: Henrik Eli Almaas

Har kartlagt de små brukene i hele Europa

Kartleggingen er publisert i artikkelen «Typology and distribution of small farms in Europe: Towards a better picture», som…

Les mer
Gammelt sauefjøs

Små bruk og mangfoldet

Det var også tema til debatt i Nationen i desember 2017 og faktasjekkerne i Faktisk undersøkte gyldigheten i…

Les mer

Publikasjoner

  • Artikkel

2020

A-6/20 How do small farms contribute to food and nutrition security? Linking European small farms, strategies and outcomes in territorial food systems

Bidragsytere: Francesca Galli Stefano Grando Anda Adamsone-Fiskovica Marta Czekaj Dominic George Duckett Pavlos Karanikolas Olga M. Moreno-Pérez Dionisio Ortiz-Miranda Teresa Pinto-Correia Paolo Prosperi Mark Redman María Rivera Irina Toma Pedro Sánchez-Zamora Sandra Šūmane Katarzyna Żmija Dariusz Żmija Gianluca Brunori

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.