Små bruk blir gjerne oversett i tradisjonell landbruksforskning, og målet med SALSA er å synliggjøre hvilken rolle disse spiller. Prosjektet skal bygge et grunnlag for bedre analyser og framskaffe kunnskap for økt samarbeid innen forskning og utvikling i landbruk og matsektoren. Prosjektet skal gi en bedre forståelse av småbønders plass i lokale og globale matsystem – for ernæring og matsikkerhet.

Prosjektet skal studere 30 referanseregioner i Europa og Afrika, med tyngdepunkt i Sør- og Øst-Europa, i tillegg til Norge, Skottland, Tunisia, Kenya, Ghana og Kapp Verde. Bygdeforskning skal studere småbrukene i Norge sin rolle. Hedmark fylke er valgt som referanseregion. Prosjektet har en sterk samfunnsvitenskapelig forankring, og jobber tett med organisasjoner som har spesialområde innen kunnskapsbygging og implementering. Fra organisasjonssiden i Norge deltar Utviklingsfondet og Norges bonde- og småbrukarlag. Prosjektleder er Teresa Pinto-Correia fra Universitetet i Èvora, Portugal.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.