bonden_landfrag
Illustrasjon: Ror kommunikasjonsbyrå

Norske landbruksarealer: Er vi rustet for fremtiden? Bondens puslespill med jordlapper

Statsråd Bollestad og Stein Torleif Bjella kommer, kommer du? Ruralis inviterer til gratis digital konferanse 12. november om de norske landbruksarealene.

Målet med konferansen er å løfte fram jordbruksarealene som grunnleggende ressurs i norsk landbruk, og sette søkelys på den viktige relasjonen mellom eierne av jord, og de stadig flere leierne.

 

 

 

 

Tid: 12. november 10-14

Sted: Microsoft Teams konferansemodul

Gratis, åpent for alle, påmelding gjøres her innen 11. november.

Åpningstalen vil holdes av Landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Vi lanserer også et ressurshefte fra forskningsprosjektet med ulike måter å gripe tak i problematikken. Stein Torleif Bjella spiller fra Jordsjukantologien som en musikalsk hilsen til konferansen.

Program

  Norske landbruksarealer – er vi rustet for fremtiden?  

Bondens puslespill med jordlapper 

10.00  Velkommen! Og noen kjøreregler for dagens digitale konferanse  Møteleder Heidi Vinge,  

forsker Ruralis 

  Film: «Landbruket og den store arealfragmenteringen» 
10.05  «Norske landbruksarealer – er vi rustet for fremtiden  Landbruks- og matminister  

Olaug Bollestad 

10.15  Slik har lokale møteplasser fungert –   

tre læringspunkt å ta med seg videre 

Tone Magnussen,  

forsker Nordlandsforskning 

10.35  Hvordan kan kart brukes til å vise utfordringer og muligheter med arealbruk i landbruket?  Grete Stokstad,   

forsker NIBIO 

10.55     Pause 
11.10  Hvilke utfordringer møter en kommune som ønsker å få oversikt over sine arealer? Vestvågøy kommune forteller  Ivar Johansen,  

Landbrukssjef Vestvågøy kommune  

 

11.30  Erfaringer med utprøving av jordmegler i Namdal  Per Helge Haugdal 

Rådgiver Norsk landbruksrådgivning Trøndelag 

11.50- 12.30 Lunsj 
12.30  Slik påvirker oppstykkede arealer bondens økonomi – og lansering av et nytt verktøy for å beregne dette  Klaus Mittenzwei 

forsker Ruralis og  

Torbjørn Haukås 

forsker NIBIO 

12.50  Tre tiltak for å gjøre leiejordmarkedet i norsk landbruk mer velfungerende  Egil Petter Stræte,  

forsker Ruralis 

13.10  Musikalsk hilsen til konferansen 

 

Stein Torleif Bjella spiller fra Jordsjukantologien 

13.20   Pause 
13.30  Ressursheftet “Endret jordbruk – spredte arealer” – Hva finnes her? 

 

Magnar Forbord,  

Forskningsleder Ruralis  

13.40  Arealsituasjonen i landbruket slik Bondelaget ser det  Jarle Bergsjø,  

Næringspolitisk sjef Norges Bondelag 

 

13.55  Prosjektlederen oppsummerer dagen –  

tre punkter å ta med seg videre 

Magnar Forbord,  

forskningsleder Ruralis 

14.00  Takk for i dag!  Møteleder Heidi Vinge,  

forsker Ruralis 

Kort om prosjektet Landfrag:

Vi har hatt åtte kommuner med oss på utprøving av lokale møter mellom eiere og drivere av jord. Vi har brukt kart over området som verktøy, og økonomiske modeller der vi har estimert besparelser ved ulike scenarioer. Bare det å få samtalen i gang om dette temaet lokalt, har hatt stor kraft. Jorda i landbruket handler om sterke følelser, om samfunnssikkerhet og beredskap, om klima, naturmangfold og miljø og om relasjoner mellom mennesker i bygdesamfunnene våre.