Grunnrente på fast grunn

I tida etter at Noreg hadde vunne sjølvstende i 1905, var fordelinga av grunnrente frå  naturressursane ei av dei sentrale sakene. Striden stod om kven som skulle få inntektene  frå den store nyvinninga i samtida: elektrisitetfrå fossekraft. Det var semje om at når  arbeidskraft og kapital hadde fått avkastinga si – lønn og profitt –…

Les mer

Bøndenes gevinst ved å redusere klimautslipp må tydeliggjøres

Vannspreder

På sentralt nivå har norsk landbruk brukt store ressurser på å legge til rette for å redusere utslippene fra egen sektor. Så langt strever de med å nå fram til grasrota – bøndene. Hvorfor ikke se nærmere på muligheten til å «selge» klimatiltak i landbruket på samme måte som elbiler, mat og klær? De senere år har landbruket…

Les mer

«Vi lover et helvete» – om vi ikke forvalter utmarka bedre

Sauer på beite i utmarka Foto: Colourbox

«Vi lover et helvete» er NRKs strålende serie om ungdommene Elin og Daniel som forelsker seg tvers over de store konfliktlinjene i «det grønne skiftet»: distriktssamfunn, gruvedrift og arbeidsplasser, samisk reindrift og identitet. Jevnlig varsles et «helvete» i rapporter fra klimapanel, naturpanel og værmeldinger rundt om i verden: tap av natur og leveområder for folk, dyr og…

Les mer

Bygdeforskningens far tenker stort om småbruk

Bygdeforskningens far markerte 80-årsdagen sin med å gi ut bok. «Kva skjer i Bygde-Norge?» viser at han har hode og føtter både på bygda og i akademia. Den inneholder et grundig historisk blikk på norsk landbruks- og distriktspolitikk gjennom 1900-tallet og fram til i dag. Samtidig er det ei bok om framtida for distriktsnæringene, og…

Les mer

Myndighetene overlater dyrevelferd til private aktører

Kvinnebonde med høner

Oppmerksomheten rundt husdyrs velferd blir stadig større, og aktørene har ofte motstridende interesser. Likevel ser endringer i dyrevelferdspolitikken ut til å skje langsomt, og offentlige myndigheter virker inaktive. Forskningen peker på at dyrevelferd ofte ser ut til å tape i konkurransen med mer presserende økonomiske saker, og at det kan være en bevisst strategi å…

Les mer

Hvordan havnet ukrainsk korn i Europa istedenfor i Afrika og Midtøsten?

Småbrukere i Ukraina flytter tankser

Den russiske invasjonen har fått alvorlige konsekvenser for Ukrainas eksport av korn. Under de første fem månedene av krigen blokkerte Russland ukrainske havner ved Svartehavet. Da tok EU og den ukrainske regjeringen initiativ til såkalte solidaritetslinjer. Hensikten var å transportere korn på lastebiler, tog og skip for å levere det til Europa og deretter til land i…

Les mer

Bønder og avhengighetsproblematikk

COLOURBOX23112622

Det er ikke grunn til å tro at bønders avhengighetsproblematikk skiller seg fra befolkningen for øvrig, men samtidig er det noe som skiller deres situasjon fra andre yrkesgrupper. I tidligere forskning har det blitt avdekket at mannlige bønder sjeldnere søker helsefaglig og medisinsk hjelp for angst, alkoholutfordringer og rusmiddelbruk enn menn som ikke er bønder. Det…

Les mer

Hvordan få bonden til å velge klimasmart?

Sauebonde

Norske bønder oppfordres til å iverksette klimatiltak på gårdene sine. Ideen om at alle gårder har lik evne eller vilje til å investere i de nødvendige endringene har imidlertid blitt utfordret av nyere forskning ved Ruralis. Det har lenge vært kjent at familiegårder går gjennom sykluser med høye og lave investeringer, drevet av familiesituasjonen på…

Les mer

Krigen pløyer vei for mer småskala landbruk

– Bøndene i Ukraina er krigens ekte helter. I tillegg til å produsere mat, bidrar de til lokalt forsvar, tar imot flyktninger og donerer mat og brensel til den ukrainske hæren, sier Mamonova. Hun har ukrainsk mor, russisk far og er nederlandsk statsborger. Mamonova startet som seniorforsker ved Ruralis i vinter, og her følger hun…

Les mer

Driften styrer bøndenes interesse for klimatiltak

Illustrasjonsbilde

Jordbruket bidrar til høyere utslipp av klimagasser enn det som er ønskelig, i likhet med det fleste andre sektorer i samfunnet. Nøkkelen til å redusere utslippene i jordbruket er å få bonden med på laget. Prosjektet CLIMPLEMENT har undersøkt hva som skal til for å sikre at endringer som er gunstige for klimaet blir innført…

Les mer

Krigens helter

Ukrainsk bonde foran en russisk trofétank i Kharkiv-regionen, Ukraina.

Dette kan påvirke fremtiden til småbruk i Ukraina og Ukrainsk landbrukspolitikk. Ukrainsk landbruk består av store industrielle landbruksbedrifter og familieeide småbruk. Disse to landbruksmodellene har sameksistert i mange år. Store landbruksbedrifter er spesialiserte på eksportrettet dyrking i monokulturer i Ukrainas endeløse slettelandskap. De produserer hovedsakelig korn og oljefrø, og bidrar til omtrent halvparten av den totale nasjonale…

Les mer

Kva bør skje i Bygde-Norge?

Mange bygder i Norge har behov for vekst og fornyelse. Før ein hiver seg hovudstups ut i ein vekstprosess, som vil forandre både bygd og bygdefolk for alltid, kan det vera nyttig å sjå seg i bakspegelen. Eg har sett mye god utvikling i norske bygder dei siste 30-40 åra. Det har også vore noen…

Les mer

Hvordan kan gamle hus blir hjem for nye folk?

Ei sliten trønderlån kan være aktuell for gjenbruk

«Det sku bo folk i husan. Folk treng hus og hus treng folk», skrev dikteren Ole H. Bremnes på slutten av 1970-tallet. Problemstillingen er minst like aktuell i dag, når over 200 000 hus står tomme i Norge. I prosjektet Lys i gamle hus er målet gjenbruk av bygninger og bygningsvern. – Prosjektet gir kunnskap om…

Les mer

Bærekraft ut av kostråd?

bonde med poteter

Arne Bardalen og Audun Korsæth diskuterer i en kronikk i Nationen (6.2.) om bærekraft bør integreres i de nye kostrådene. Bardalen og Korsæth mener at vurderinger av bærekraft er mer basert på verdisyn enn på vitenskap, mens matvarens effekt på helse er forskningsbasert. Derfor burde man være varsom med å blande helseeffekter og bærekraft. Jeg…

Les mer

Kronikk: Matsikkerhet i et nytt geopolitisk klima

Tresking av byggåker

Skrevet av: Reidar Almås, Seniorforskar ved Ruralis  Arne Bardalen, Spesialrådgiver, Nibio Kronikken ble publisert i Nationen den 1.2.2023. Sårbarheten i de globale forsyningslinjene, ikke minst for mat og energi, ble for ett år siden plutselig svært tydelig som følge av krigen og de politiske responsene. De økonomiske konsekvensene av krig og fastlåste fronter blir mer omfattende,…

Les mer

Nasjonaldag i skyggen av Fosen

Vindpark på Fosen Foto: Henrikke Sæthre Ellingsen

For andre året på rad er nasjonaldagen preget av Fosen-dommen, den samiske reindriften på Fovsen-Njaarke/Fosen-halvøyen kjemper fremdeles mot vindkraftanlegget som ble ferdigstilt i 2019. Vindkraftanlegget, som er eid av Fosen Vind DA og Statkraft, ble i 2021 av en enstemmig Høyesterett dømt som ulovlig ved at konsesjon og ekspropriasjonstillatelsen i Storheia og Roan ble kjent…

Les mer