Konflikten i Ukraina

Med bakgrunn i Russlands invasjon av Ukraina, har vi her samlet noen av våre forskere som har særlig kompetanse innenfor relevante temaer. Det finnes flere områder hvor vår forskning er sentral både med tanke på matproduksjon- og sikkerhet, og energiforvaltning.

Les mer

Samenes nasjonaldag

Mange nye og tradisjonelle aktiviteter konkurrerer om plass og tilgang til naturressursene – både til lands og til vanns. Hyttebygging, veibygging, vindkraft og det moderne friluftslivet og reiselivet, og også ulike former for vern, legger press på tradisjonelle næringer. Samisk…

Les mer

Ruralis feirer 40 år med forskning

19. januar 1982 fikk instituttgründer Reidar Almås den første eksterne bevilgningen, prosjektet «Arbeidsulykker og yrkesslitasje i landbruket». 40-åringen har vokst til et vitalt og viktig forskningsinstitutt som hevder seg i konkurranse med langt større miljøer.

Les mer

Ny fôrproduksjon

Norsk akvakultur har vokst fra en sped start med regnbueørret på 1950-tallet til å bli en av landets viktigste eksportnæringer. Norge er i dag ledende innen produksjon av atlantisk laks med over halvparten av verdensproduksjonen.

Les mer