I NEWPATH vil vi studere lock-ins og stiavhengighet i verdikjeden for kjøtt og meieriprodukter. Dette er en viktig verdikjede for landbruket og samfunnet for øvrig, grunnet sin betydning for levende og bærekraftige bygder, økt etterspørsel etter kjøtt og kravet om kutt i klimagassutslipp fra produksjonen.

Dersom Norge skal kunne overholde sine klimapolitiske forpliktelser er overgangen til et mindre karbonintensivt samfunn viktig. Dette er imidlertid utfordrende fordi vi på en rekke områder har utviklet stiavhengighet som følge av sosial og kulturell fastlåsing, eller lock-ins.

I NEWPATH vil vi studere lock-ins og stiavhengighet i verdikjeden for kjøtt og meieriprodukter. Dette er en viktig verdikjede for landbruket og samfunnet for øvrig, grunnet sin betydning for levende og bærekraftige bygder, økt etterspørsel etter kjøtt og kravet om kutt i klimagassutslipp fra produksjonen. NEWPATH vil se nærmere på hvordan stiavhengighet bidrar til å begrense endringer som muliggjør produksjon med et lavere karbonavtrykk. Prosjektet baserer seg på agentbasert modellering (agent-based modelling), som anses å være fruktbar for å studere og forstå sosiale mekanismer, prosesser og samhandlingsmønstre mellom agenter i et system.

Innledningsvis vil samfunnsvitere med erfaring fra landbruks- og matstudier, økonomi og verdikjedeanalyser kartlegge verdikjedens aktører, mekanismer og funksjoner. Basert på denne kartleggingen vil prosjektet identifisere områder eller koblinger der fastlåsing (lock-ins) gjør det vanskelig å bryte ut av stiavhengighet. Dette vil danne grunnlag for utvikling av en agentbasert modell og munne ut i scenarier som beskriver mulige endringsalternativer. Scenariene vil bli presentert for verdikjedens ulike aktører og interessegrupper med tanke på respons knyttet til hvilke endringsalternativer som kan være aktuelle eller sannsynlige. Hvilke aktører, eller deler av systemet, må det fokuseres på for å oppnå ønsket systemendring? Hvilke fastlåste prosesser eller samhandlingsmønstre må endres for å kunne bryte ut av (eventuell) stiavhengighet? Avslutningsvis vil vi foreslå endringer i politikk og virkemiddelbruk med tanke på utvikling i en mindre karbonintensiv retning.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.