liaison-background

LIAISON – Bedre rural innovasjon: Knytte aktører, verktøy, politikk gjennom nettverk

LIAISON skal gi en oversikt over omfang og variasjonen i ulike tilnærminger til innovasjon knyttet til jord-, skogbruk og i bioøkonomien, og skal bidra til at innovasjonstakten kan økes og kvaliteten forbedres.

Gjennom å analysere et stort antall tiltak i Europa (om lag 750 på oversiktsnivå, 150 noe grundigere, og ca 30-35 i dybden), skal prosjektet undersøke hvilken betydning disse har for utvikling og aktivitet generelt, og i distriktene spesielt, og å bidra til å optimere slike, utvikle bedre verktøy og samhandlingsmetoder for innovasjon. Prosjektet fokuserer spesielt på EUs EIP AGRI, men også andre nasjonale programmer/virkemidler/politikk i deltakerlandene.

15 europeiske land deltar i dette prosjektet, og målet er å få kunnskap om viktige suksessfaktorer og hva en bør ta hensyn til i ulike nasjonale og lokale sammenhenger, og overføringsverdi. Målet er også at forskningsprosjektet kan bidra til å gi større nettverk og kunnskap direkte til de vi kommer i kontakt med, som deres virksomhet kan dra nytte av.

Det overordnende målet for LIAISON er å utforske hvordan de interaktive innovasjonsprosjektene innen EU (men også andre relevante land som Norge) virker for så å kunne komme med praktiske anbefalinger om hvordan en i framtida kan gjør disse og andre prosjekt enda bedre. Resultatene fra prosjektet vil bli direkte brukt i utvikling av ny politikk i EU, samtidig vil funnene fra prosjektet også komme nasjonale og regionale beslutningstakere til gode.

Innovasjons-konkurranse

Driv du innanfor jordbruk, skogbruk, reindrift eller med utvikling innan verdikjeda for mat,
og har ein suksess-historie å fortelje? Da vil vi i LIAISON-prosjektet gjerne høyre den!
Landbruket og verdikjeden for mat og tilknytta foredling i Europa står foran store økonomiske og miljømessige utfordringer. Innovative løysinger er viktige. Gjennom denne konkurransen håper vi å finne, synleggjere og heidre dei beste eksempla på gode samarbeid over heile Europa.

Bli med i LIAISONs konkurranse i innovasjon og nyskaping!
Gå inn på XXX og svar innan 15. mars. Konkurransen er nå avsluttet.

Last ned Flyer for mer informasjon.

Ein jury samansatt av ekspertar vil velge ut 15 europeiske vinnarar som gode representantar for distriktsbasert innovasjon – «rurale ambassadørar for innovasjon». Dette vil bli markert ved at dei vert invitert til eit arrangement i ein europeisk storby  høsten 2019, dei vil få tilgang på eit stort europeisk nettverk, og få tilbud om gratis utarbeida videomateriell for bruk i deira informasjons- og markedsføringsarbeid. Vinnaren vil og få tilgang på inntil 10 timar gratis veiledning frå Ruralis-forskar med sikte på å utvikle eit innovasjons- eller FoU-prosjekt.

Den norske vinneren ble Grønne Folk.

LIAISON CONFERENCE: ‘Unlocking the Potential of Working in Partnership for Innovation’

Velkommen til konferanse der erfaringene fra H2020-prosjektet LIAISON – Bedre rural innovasjon: Knytte aktører, verktøy, politikk gjennom nettverk – presenteres og diskuteres. Det er nettbasert, gratis, og du velger selv hvilke sesjoner du ønsker å være med på.

Lenka for registrering er i programmet, eller du kan melde deg på direkte her:  https://forms.gle/rFnxXtyBfUgSHYoR9

 

Prosjektdetaljer

Prosjektleder

Prosjektnr

6371

Prosjektperiode

01/11/2018 - 01/11/2021

Samarbeidspartnere

Høyskolen for bærekraftig utvikling (Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde, HNEE, Tyskland) er prosjektleder, øvrige partnere er: Stichting Groep van Brugge (Nederland), Highclere Consulting SRL (Romania), Boerenbondvereniging voor Projecten vzw (Belgia), Institute for the Study of Societies and Knowledge (Bulgaria), Institute de l’evelage (Frankrike),TEAGASC – Agriculture and Food Development Authority (Irland), Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning (Norge), Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (Polen), Forschungsinstitut für Biologischen Landbau Stiftung (Sveits), Universidade de Evora (Portugal), Universita di Pisa (Italia), The Soil AssociatiOn, Storbritannia), Agrárgazdasági Kutató Intézet (Ungarn), The University of Exeter (Storbritannia), Eigen Vermogen van the Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (Belgia), Universidad Politecnica de Madrid (Spania).

Finansiering

H2020-RUR-2017-2

Nyheter

Skogsmaskin

Nettverksbasert innovasjon – hva i tjukkeste granskauen?

«Multiaktør-nettverksbasert innovasjon» har vært sentralt innen EUs forskningsprogram Horisont 2020. Når store ressurser brukes på EUs programmer for…

Les mer
Tømmerlund

Skogklynge får nye idéer til å spire

Hvordan håndterer bedriftsnettverk utfordringer når de samarbeider om et prosjekt med flere andre aktører? Det ønsket forskerne å…

Les mer

LIAISON KONFERANSE: ‘Unlocking the Potential of Working in Partnership for Innovation’

Teksten fortsetter på engelsk: Our VIRTUAL conference is organised with a flexible format of 9 diverse sessions that…

Les mer

Historien bak grønne suksesser

Grønne Folk lager lekre ferdigretter av grønnsaker som ingen andre bruker. Minst 30 prosent av produksjonen av grønnsaker…

Les mer
Grønne folk får sin pris

Grønne Folk vant internasjonal pris

Hele 220 virksomheter, prosjekter og initiativer fra 21 EU-land, Norge og Sveits deltok i konkurransen. Grønne Folk fra…

Les mer
FLOIEN-JUNIOR-SVERREHJORNEVIK-20465

Bli med i ein europeisk konkurranse i bygde- og landbruksbasert innovasjon!

Den europeiske partnarskapen for nyskaping, bærekraft og produktivitet i landbruket – EIP-AGRI – vart lansert av EU i…

Les mer

Publikasjoner

  • Rapport

2021

R-5/21 Interaksjons- og læringsprosesser i skogrelaterte innovasjonsprosjekter: En casestudie av et multiaktørprosjekt i Arena Skog

Bidragsytere:

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.