LIAISON skal gi en oversikt over omfang og variasjonen i ulike tilnærminger til innovasjon knyttet til jord-, skogbruk og i bioøkonomien, og skal bidra til at innovasjonstakten kan økes og kvaliteten forbedres.

Gjennom å analysere et stort antall tiltak i Europa (om lag 750 på oversiktsnivå, 150 noe grundigere, og ca 30-35 i dybden), skal prosjektet undersøke hvilken betydning disse har for utvikling og aktivitet generelt, og i distriktene spesielt, og å bidra til å optimere slike, utvikle bedre verktøy og samhandlingsmetoder for innovasjon. Prosjektet fokuserer spesielt på EUs EIP AGRI, men også andre nasjonale programmer/virkemidler/politikk i deltakerlandene.

15 europeiske land deltar i dette prosjektet, og målet er å få kunnskap om viktige suksessfaktorer og hva en bør ta hensyn til i ulike nasjonale og lokale sammenhenger, og overføringsverdi. Målet er også at forskningsprosjektet kan bidra til å gi større nettverk og kunnskap direkte til de vi kommer i kontakt med, som deres virksomhet kan dra nytte av.

Det overordnende målet for LIAISON er å utforske hvordan de interaktive innovasjonsprosjektene innen EU (men også andre relevante land som Norge) virker for så å kunne komme med praktiske anbefalinger om hvordan en i framtida kan gjør disse og andre prosjekt enda bedre. Resultatene fra prosjektet vil bli direkte brukt i utvikling av ny politikk i EU, samtidig vil funnene fra prosjektet også komme nasjonale og regionale beslutningstakere til gode.

Innovasjons-konkurranse

Driv du innanfor jordbruk, skogbruk, reindrift eller med utvikling innan verdikjeda for mat,
og har ein suksess-historie å fortelje? Da vil vi i LIAISON-prosjektet gjerne høyre den!
Landbruket og verdikjeden for mat og tilknytta foredling i Europa står foran store økonomiske og miljømessige utfordringer. Innovative løysinger er viktige. Gjennom denne konkurransen håper vi å finne, synleggjere og heidre dei beste eksempla på gode samarbeid over heile Europa.

Bli med i LIAISONs konkurranse i innovasjon og nyskaping!
Gå inn på XXX og svar innan 15. mars. Konkurransen er nå avsluttet.

Last ned Flyer for mer informasjon.

Ein jury samansatt av ekspertar vil velge ut 15 europeiske vinnarar som gode representantar for distriktsbasert innovasjon – «rurale ambassadørar for innovasjon». Dette vil bli markert ved at dei vert invitert til eit arrangement i ein europeisk storby  høsten 2019, dei vil få tilgang på eit stort europeisk nettverk, og få tilbud om gratis utarbeida videomateriell for bruk i deira informasjons- og markedsføringsarbeid. Vinnaren vil og få tilgang på inntil 10 timar gratis veiledning frå Ruralis-forskar med sikte på å utvikle eit innovasjons- eller FoU-prosjekt.

Den norske vinneren ble Grønne Folk.

LIAISON CONFERENCE: ‘Unlocking the Potential of Working in Partnership for Innovation’

Velkommen til konferanse der erfaringene fra H2020-prosjektet LIAISON – Bedre rural innovasjon: Knytte aktører, verktøy, politikk gjennom nettverk – presenteres og diskuteres. Det er nettbasert, gratis, og du velger selv hvilke sesjoner du ønsker å være med på.

Lenka for registrering er i programmet, eller du kan melde deg på direkte her:  https://forms.gle/rFnxXtyBfUgSHYoR9

 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.