Samene, som i dag har sin dag, er en viktig del av det rurale Norge.

Stiene til det samiske og Ruralis krysser rett som det er. Reindrifta, den mest tradisjonelle samiske næringsveien, og møtet mellom denne og andre utmarksinteresser er et viktig tema i flere av våre forskningsprosjekter. Viktige spørsmål i utmarksforskninga vår knytter seg til reindriftas rolle i forhold til arealbruk, rettigheter, rovdyr, endra natursyn, normer og vurderinger knytta til rettferdighetsforståelser – i blant annet klima- og urfolksperspektiv. For eksempel ser vi på er prosessen rundt vindkraftutbygging på Fosen.

Samene er en viktig del av det rurale Norge: Lihkku beivviin!

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.