Møkkaoppgjøret og styringsmessig bærekraft

senior man driving tractor at farm

Som regel har bærekraft tre pilarer: økonomi, miljø og sosialt. Men uten politisk aksept hjelper de tre ingenting. Når politikk fremstår som motivert av andre hensyn enn det menneskene opplever som viktig i sin hverdag, skapes en følelse av avmakt. Kanskje er det manglende styringsmessig bærekraft i norsk landbruk? FNs matvareorganisasjon FAO har et eget rammeverk for…

Les mer

Traktoreggene har effektivisert landbruket

Rundballer

Du har sikkert sett de hvite «traktoreggene» som ligger rundt i landskapet om sommeren. De fleste er klar over at det er gress inne i det som på fagspråket heter siloballer eller rundballer, men trolig er det langt færre som vet at disse ballene har vært med på å endre det norske landbruket radikalt. Rimelige…

Les mer

Forskning skal hjelpe bønder med rusproblemer

Farmer in wheat field

Studier viser at bønder har dårligere psykisk helse enn andre yrkesgrupper i befolkningen, og at den psykiske helsen har forverret seg de seinere årene. Mannlige bønder søker i mindre grad helsefaglig og medisinsk hjelp for angst, alkoholproblemer og rusmiddelbruk enn menn som ikke er bønder, ifølge forskning gjort i land som kan være sammenlignbare med…

Les mer

Dyrevernskandaler: Hvem stoler vi på at forteller sannheten om dyrevelferd i norsk husdyrproduksjon?

Grisunger i binge

Etter at NRK nylig publiserte bilder og videoer av dyremishandling tatt av aktivister på 28 grisefarmer har debatten gått videre i ulike mediekanaler, i fagmiljøene, blant politikere, bønder og folk flest. Ut fra de ulike reaksjonene reises et grunnleggende spørsmål: Hvem forteller sannheten om dyrevelferd i norsk husdyrproduksjon? Den viktige tilliten Fasiten på dette spørsmålet har vi…

Les mer

Staten kan bevare dyrkajorda – hvis den vil

veiarbeid

Hvordan jordvernet praktiseres, påvirker i stor grad framtidens landbruk. 21. mai la regjeringen fram sin oppdaterte jordvernstrategi, og på mange måter signaliserer den en strengere politikk. .Det nasjonale målet for jordvern strammes inn, slik at det maksimalt blir lov å omdisponere 3.000 dekar årlig. .Det skal utredes sterkere vern av de viktigste jordbruksarealene. .Kommuner som…

Les mer

Ap og Sp, ein perfekt storm?

Distriktsopprøret som har slått inn over landet vårt er i høgste grad eit varsla opprør. Det er ein reaksjon på Erna Solbergs reformer på toppen av fleire tiår med økonomiske strukturendringar. Det har ikkje berre vore eitt, men ei lang rekkje distriktsopprør dei seinaste åra. Dei fleste av desse opprøra har sprunge ut av motstand…

Les mer

Korona kan få naturbasert turisme til å blomstre

Koronaen gjør kortreist turisme i natur mer aktuelt enn noen gang.

Sommeren nærmer seg, og i år tvinger koronaviruset de fleste av oss til å feriere i hjemlandet. Det er krise for store deler av turistnæringa verden over, også i Norge, men noen har mulighet til å komme bedre ut av situasjonen enn andre. – Markedet i Norge er enormt. Jeg tror at turistene nå i…

Les mer

Den siste bondestudenten og slutten på den nasjonale draumen

Odelsgut Eirik Magnus Fuglestad Foto: Privat

Publisert i Arr – Idehistorisk tidsskrift nr 1 2021. Omgrepet «bondestudent» kjenner me først og fremst frå Arne Garborg sin roman Bondestudentar som vart gjeven ut for første gong i 1883. Her møter me bondesonen frå Jæren, Daniel Braut, som endar opp som student i Kristiania. Braut er ein famlande bondestudent, usikker på eigen identitet,…

Les mer

Hør siste nytt om bønders helse 

Laila Stubsjøen og Brit Logstein med et lam sammen på Skjetlein. Foto: Odd Roger K. Langørgen

På konferansen presenteres ny forskning og kunnskap, og i tillegg får du høre om aktivitet som er under planlegging. Det blir en faglig bred konferanse, og all formidling fra forskningen skal være relevant i nordisk sammenheng. – Vi ønsker at forskere og aktører i landbruket, inklusive landbruksrådgivinga, melder seg på og bidrar med forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap, og at de peker på områder…

Les mer

Korona gir mer sult blant flyktninger

Food

Flyktninger er ofte de mest sårbare overfor kriser, uansett hvor i verden de befinner seg. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) forventer at koronapandemien vil forverre matsikkerheten for flyktninger og internt fordrevne. Kutter rasjoner med 40 prosent Uganda huser omtrent 1,4 millioner flyktninger og er dermed blant de tre landene i verden som mottar flest. En…

Les mer

Har staten tenkt over hva den betaler bøndene for?

I år, som alle andre år, er våren tid for jordbruksforhandlinger mellom staten og bøndenes organisasjoner. Det som er nytt i år, er at bondeopprørerne blandet seg inn i forhandlingen. De krevde mer overføringer, men også en klargjøring av bøndenes inntekter. Bondeopprøret satte blant annet søkelys på det problematiske ved et av de mer tekniske…

Les mer

Bondeopprøret må bli eit radikalt folkeopprør

Eirik Magnus Fuglestad

Det ulmar eit bondeopprør i landet vårt denne våren. Mange tusen har alt signert eit opprop med fleire konkrete punkt for endring. Men vil noko skje? Historia er full av bondeopprør som fislar ut. Eg trur at to ting er heilt sentrale for at bondeopprøret 2021 skal lukkast. Det første er at bondeopprøret må vera…

Les mer

En rettferdig og bærekraftig blå økonomi

Fiskevær

Statsminister Erna Solberg lanserte i 2018 et internasjonalt høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi, med regjeringssjefer fra 14 kyststater. Formålet er å skape internasjonal forståelse for at bærekraftig bruk av havet og god miljøtilstand gir høy verdiskaping. Sunne og rene hav kan bidra til å dekke sentrale behov for verdens befolkning i årene som kommer. Selv om…

Les mer

Mindre stammespråk gir mer matnyttig debatt

Jeg er vokst opp på Skatval, på ei halvøy i Trondheimsfjorden med omtrent 1.000 innbyggere. Jordbruk er den største næringa, noe jeg husker vi som ungdommer ikke var særlig stolte av. Ungdomsskolen ligger i kommunesenteret Stjørdal, og der møttes vi fra bygdene og de fra sentrum. På ungdomsskolen handler mye om å lære de sosiale kodene…

Les mer

Pia Piroschka Otte ny forskningsleder i Ruralis

– Som forskningsleder får jeg mulighet til å påvirke en hel organisasjon og Ruralis sin framtid, og ikke bare gjennom enkeltstående forskningsprosjekter, sier Otte. Formelt starter hun i den nye jobben 1. april og vil være i gang rett etter påske. Otte vikarierer for Frode Flemsæter som har ett års permisjon. Flemsæter fortsetter imidlertid i…

Les mer

Folket kan finansiere klimatiltak i landbruket

Illustrasjonsbilde: Colourbox

Tanken bak folkefinansiering av klimatiltak i landbruket er at forbrukerne skal kunne kompensere for eget forbruk av fossilt brennstoff. Å kjøpe klimakvoter når du flyr er ett eksempel på å gi et bidrag for å redusere utslipp av drivhusgasser. – Minuset med å kjøpe klimakvoter er at du sjelden får oppleve de positive effektene av…

Les mer