Myrdyrkingsforbud er ikke nok

Arbeid gjenstår med å sikre god implementering av forbudet, og vurdere tiltak i andre sektorer enn jordbruket. Da forbudet mot nydyrking av myr ble vedtatt i juni 2020 var det mange som jublet. Forbudet er et såkalt ‘vinn-vinn’-tiltak som både begrenser klimagassutslipp og bevarer naturmangfold. Analyser konkluderte også med at forbudet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Jordbruksnæringen jubler derimot ikke.…

Les mer

Henter energisk kompetanse fra Danmark

Grønn omstilling står sentralt i prosjektet som på norsk har fått navnet «Lokal fornybar». Det dreier seg om samarbeid for fornybar energi, bærekraftig utvikling og arealbruk i lokalsamfunn. Borch er en erfaren forsker, og har ledet og deltatt i mange internasjonale prosjekter. Han har jobbet mye med analyser av fremtidige scenarier, konflikter i forbindelse med fornybar…

Les mer

Samler kunnskap om marin samfunnsforskning

Forside "Researching People and the Sea"

Ressursene som ligger i et levende hav framstilles gjerne som den nye oljen for Norge, og mens presset på landjorda øker blir den blå økonomien stadig viktigere også på verdensbasis. Dette har åpnet for et nytt forskningsfelt: marin samfunnsvitenskap. Boka «Researching People and the Sea» er en samling artikler (antologi) om samfunnsvitenskapelige metoder innen feltet…

Les mer

Kuas (og bondens) tragedie

COLOURBOX6059908

Striden om rødt kjøtt blusser opp igjen i DN etter at regjeringen nylig la frem sin klimaplan for perioden 2021 til 2030. Debattantene utveksler kjente argumenter, men overser at klimameldingen påpeker en faglig svakhet i metoden som brukes til å sammenligne effekten av ulike klimagasser. Klimaplanen inneholder et kort avsnitt og to figurer som gjør…

Les mer

Ein fortørna danske på ei norsk fjøstomt

Cow standing on a field near a barn

“Vannvidd!” Den danske lastebilsjåføren med stor mage og grått, fyldig hår, slenger ordet hard ut, med nokre mjuke, nesten drukna lydar, på karakteristisk dansk vis – «Vannvidd!». Han kjem med betongspalter, som er produserte i Tyskland, denne sjåføren. Dei skal til det nye fjøset som far min byggjer attmed elva, heilt sør på Vestlandet, nedanom høge fjell…

Les mer

Langt igjen til likestilling i fiskeriene

Kvinnelig fisker fra Madeleine

Webinaret Gender equality in the seafood value chain på den internasjonale kvinnedagen handler om hvor viktige kvinner er for sjømatindustrien, hvordan utfordringer som COVID-19 og klimaendringer påvirker dem og kampen for likestilling i en bærekraftig blå økonomi. Gustavsson er en av fem innledere som bidrar til debatten fra hvert sitt ståsted, både faglig og geografisk.…

Les mer

Arealtilskudd kan være effektivt for klimaet

Av kommunikasjonsrådgiver Kathrine Torday Gulden (kathrine-torday.gulden@nibio.no) i NIBIO. Norsk jordbrukspolitikk kjennetegnes av flere, delvis motstridende, mål. Blant dem er målsettingen om å opprettholde et aktivt jordbruk over hele landet, samtidig som klimagassutslippene skal reduseres. Et lavere forbruk av rødt kjøtt kan bidra til å forsterke dette motsetningsforholdet med nedleggelse av jordbruksareal som konsekvens. Avgjørende for…

Les mer

Disputas i statsvitenskap for Lillian Hansen

Prøveforelesningen og disputasen vil bli overført digitalt via Zoom. Hansen jobbet på Ruralis fram til januar 2020 og er nå ansatt hos Sintef. Doktorgradsarbeidet er en viktig del av det Ruralis-ledede forskingsprosjektet Biosmart – Hvordan fremme overgangen til en “smart” bioøkonomi. Følgende komité har bedømt det innleverte arbeidet: Universitetslektor Teis Hansen, Lunds Universitet Førsteamanuensis Markus…

Les mer

Finnes det en tredje vei for Cuba?

I artikkelen «Towards sustainable family farming and independent food co-operatives in Cuba- Possible lessons from Norway», som ble publisert i International Journal of Sociology of Agriculture and Food i 2020, drøfter Reidar Almås og Vegard Bye hvorvidt lærdommer fra Norge kan bidra til å realisere en utviklingsmodell med familiebruk og uavhengige samvirker i landbruket på…

Les mer

Bygninger – et forsømt forskningsfelt i landbruket

Gammelt sauefjøs

Etter at det nyliberale prosjektet vant innpass på de fleste samfunnsområder fra slutten av 1980-årene og utover, gikk forskning og utvikling på landbruksteknologi over til å bli et domene for private og i mange tilfeller utenlandske selskaper. Dette har også påvirket bygningssektoren hvor mange driftsbygninger de siste 20-30 årene har blitt levert som standardiserte bygg, ofte…

Les mer

Klimamelding og kosthold

pork steak

Bente Aspeholen Åby, Odd Magne Harstad og Laila Aass (ÅHA) ved Norges miljø- biovitenskapelige universitet uttaler seg i Nationen 31.1 kritisk til jordbrukstiltakene i regjeringens klimaplan for perioden 2021 til 2030 fordi «kjøttkutt er viktigste virkemiddel for å redusere utslippet av klimagasser fra jordbruket». De er også kritiske til Nibio-notatet om kostholdstiltaket. Regjeringen kan svare…

Les mer

Vi dyrker felles verdier på private jorder

traktor pløyer dyrka mark

Landbruket leverer goder til fellesskapet ut over varer, men det er ikke noe vi reflekterer over til daglig. Handlinger på dyrkajord får konsekvenser for andre enn de som er direkte involvert, og kanskje særlig for framtidige generasjoner. Mange som er opptatt av jordvern er fortvilet og frustrerte, fordi argumentene deres ikke når fram. Vi får en avstand til landbruket og ser jordressursene som noe som kun angår enkeltbønder. Samtidig glipper forståelsen av hvordan hele…

Les mer

Kjøttkutt – eit klokt klimatiltak?

Grillmat

Regjeringa lanserte 8. januar sin klimaplan for ikkje-kvotepliktig sektor: Transport, bygg, avfall og landbruk. Regjeringa sitt mål er at utsleppa i denne sektoren skal kuttast med 45 prosent av 2005-nivået innan 2030. Det positive med planen at den signaliserer full støtte til klimaavtalen med jordbruket, der partane har forplikta seg til å arbeide for reduserte…

Les mer

Skrem elgen før toget kommer

Elg på jernbane. Foto: Jimmi Nilsson (SJ)

Et tog kan trenge en avstand på opptil én kilometer fra det begynner å bremse til det klarer å stoppe. Hittil har vi ikke klart å formidle farene ved å ferdes i jernbanesporet til elgen. Dyrepåkjørsler er en stor påkjenning både for samfunnet, dyrevelferden, dyreeiere, virksomheter som driver jernbane, og ikke minst for lokførerne. De siste 11…

Les mer

Bambi eller statsmann?

Kvifor gjer Senterpartiet det så bra på meiningsmålingane om dagen? Er det gammal vin på nye, sosialdemokratiske flasker eller er det Trygve i Baronens seng. Han ser knapt ut til å forstå kva som har skjedd sjølv, og det gjer slett ikkje Oslo-eliten, så la oss prøve å hjelpe til her ifrå periferien. Som mange…

Les mer

Flystøy fortrenger folk og fe på Ørlandet

Ørland flystasjon i Trøndelag er base for de nye F-35-flyene som Forsvaret har gått til anskaffelse av. Flyplassen ligger plassert midt i et viktig jordbruksområde med gårdsdrift på alle kanter. En av de mest negative konsekvensene av utbyggingen er at den tvinger fram store endringer i arealbruken og gårdsdriften, på grunn av økt støynivå fra…

Les mer

Soltørk skal få avlinger i Asia til å skinne

fruit market in Kathmandu

En stor del av befolkningen i Bhutan og Nepal er involvert i landbruk, og det er en viktig inntektskilde i de to asiatiske fjell-landene. Samtidig befinner de seg i skyggenes dal når det gjelder å bevare kvaliteten på avlingene. Det skyldes både manglende tilgang til gode lagringsmuligheter og teknologi for å konservere produktene. Målet med…

Les mer

Klaus Mittenzwei debatterer prisfastsetting i matmarkedet

Den nyansatte generalsekretær i Småbrukarlaget hevder at redusert importvern på sentrale jordbruksvarer ikke vil føre til reduserte konsumentpriser (Nationen, 2.1.21). Det er forfriskende, men i utakt med økonomisk tankegang. Det alene betyr ikke han tar feil, men at sentrale betingelser bak vanlige økonomiske resonnementer ikke holder. Hvis Nordstad har rett, betyr det konkret enten at markedsaktørene ikke…

Les mer