Forskere lufter ny ordning for klimakvoter

Kan klimakvoter fra luftfarten være med å finansiere lokale tiltak i landbruket, eller er det bare en høytflyvende idé? Ruralis arrangerer egen workshop om temaet under luftfartkonferansen i Bodø 28.-29. januar.

Les mer

Brit Logstein disputerer 10. januar 2020

Brit Logstein har til forsvar for graden ph.d. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, innlevert avhandling med tittel: «Farmers and mental health: A quantitative study of factors associated with mental health of farmers in Norway».

Les mer

Då traktorane byrja å legge egg

Inne i rundballane løyner det seg djupe innsikter om norsk jordbruk, lag på lag ligg dei kverva mellom graset og plasten. Historia om rundballepressa er eit klart døme på korleis nye teknologiar kjem inn og skaper nye horisontar for kva…

Les mer

Jo da, vi bør lage biodiesel i Norge

Norsk biodiesel er et viktig bidrag i klimaarbeidet. Dieselen bør benyttes der eldrift er vanskelig å få til, for eksempel i landbruk og i anleggssektoren.

Les mer

Reiselivets toppidrettsutøvere

De som lykkes i det naturbaserte reiselivet kan beskrives som «reiselivets toppidrettsutøvere»: De må ofre noe for å nå målene sine. De har en stor, indre motivasjon som drivkraft. Og de vet at de er avhengige av å gi alt…

Les mer

Over 100 vil bli Ruralis-forsker

Forskere fra hele verden er interesserte i å komme til Ruralis. Hele 104 personer har søkt på de to stillingene instituttet har lyst ut.

Les mer