Gryteklar jordbrukspolitikk?

Grytten-utvalet kom ikkje heilt i mål. NOU 2022:14, «Inntektsmåling i jordbruket», viser det noen visste frå før: at bøndene tener langt mindre enn andre på å produsere mat, men at dei gjer så mye anna, slik at dei i sum…

Les mer