Innovasjon i distriktskommuner: Er vi godt nok rigget for forskningssamarbeid? – Arendalsuka

Alnes

For å opprettholde bosetting og arbeidsplasser i distriktene, er det avgjørende å ha godt fungerende lokalsamfunn og sikre tilgang til velfungerende offentlige tjenester. Distriktskommuner har gjennomgående lave innbyggertall og store arealer med tilhørende avstandsutfordringer, små arbeids- og tjenestemarkeder og demografiske utfordringer. I mange distriktskommuner er det mangel på arbeidskraft i både privat og offentlig sektor,…

Les mer

Climplement avslutningskonferanse: Det grønne skiftet i landbruket – hva skal til for at bonden iverksetter klimatiltak?

Det grønne skiftet i landbruket

Hvorfor går bønder i gang med klimatiltak og hva kjennetegner gårdsbruk der eier ikke har planer om det? Er klimatiltak lønnsomme for bonden, og hvordan kan man utforme en mest mulig effektiv klimarådgiving i landbruket? [button text=”Påmelding” link=”https://atlanticmice.eventsair.com/gronneskiftet/paamelding/Site/Register”] Deltageravgiften på 500 kr inkluderer lunsj på hotellet. Digital deltagelse er gratis. Program 08. november (med forbehold…

Les mer

Distriktskonferanse 2022 // Det grønne skiftet i distriktsperspektiv: – Er det plass til et bærekraftig grønt skifte i distriktene?

Bygd utenfor Ålesund

Vi lever i krisenes tidsalder: klima-, natur-, energi-, matsikkerhet-, arbeidskraft- og inflasjonskrise. Krisene og behovet for å gjøre noe med dem, skjærer gjennom Distrikts-Norge. På globalt nivå oppfattes ofte skadevirkningene som abstrakte eller usynlige, mens de merkes og må håndteres lokalt og nasjonalt. Men krisene er også muligheter til ny industriutvikling og til å snu…

Les mer

Skal skremme elgen ut av sporet før toget kommer

Elg i sporet, rett nord for Koppang på Rørosbanen

Skrevet av Hedda Nossen/Bane NOR i samarbeid med Aina Winsvold/Ruralis. (Se filmer nederst i saken av hvordan elg ikke reagerer på tuting fra tog, men skremmes av lyden av en menneskestemme). Vintre med mye snø, lite mat og en stor elgbestand, fører til at mange elg trekker til togsporet. Toget kjører raskt og stille, og…

Les mer

Konflikten i Ukraina

Ruralis-forskere med særlig kompetanse   Jordvern og energiforsyning Seniorforsker Katarina Rønningen Katrina Rønningen har doktorgrad i samfunngeografi, har forsket på jordvern og strukturendringer. Hun har også sett på oppkjøp og kontroll over jord og matproduksjon i Øst-Europa. Hun forsker også på eierskap og fordeling av goder fra kraftproduksjon. Mobil: +47 418 44 843 E-post: katrina.ronningen@ruralis.no…

Les mer

Serverte landbrukshelse til frokost

Gjensidige

Bønder og ansatte i landbruket blir eksponert for faktorer som kan svekke arbeidsevnen og medføre en belastning på psykisk helse og livskvalitet, lungehelse og annen fysisk helse. Bakgrunnen for frokostseminaret var et ønske om å formidle ny kunnskap på temaet bønders helse, og skape en møteplass for relevante myndigheter, landbruksorganisasjoner, forsikringsaktører, landbruksrådgivere og fag- og…

Les mer

Ruralis-forsker rykker opp

Klaus Mittenzwei

Tre professorer fra ulike universitetet og høgskoler har vurdert 15 av Mittenzweis arbeider innen landbruksøkonomi. Etter en omfattende prosess var det stor enighet om at han fortjente tittelen forsker I. Populær i departementer og direktorater – Simuleringsmodellen gjør Klaus unik i fagmiljøet. Derfor er analysene hans populære hos departementer og direktorater som utreder endringer i…

Les mer

Ruralis feirer 40 år med forskning

Ruralis 40 år Illustrasjon: Colourbox

– Dette brevet markerer fødselen til Bygdeforskning. Vi fikk penger nok til å ansette instituttets første medarbeidere: en forsker, en vitenskapelig assistent og to studentassistenter, sier Almås. Allerede i løpet av de første årene var mye av bredden i porteføljen vi kjenner i dag på plass: bygdeforskning fra sosiale perspektiv, fra politikkperspektiv, fra kjønnsperspektiv, fra…

Les mer

Ny forsker analyserer økonomien i landbruket

Klaus Mittenzwei

Mittenzwei har doktorgrad i landbruksøkonomi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og skrev avhandling om institusjonell økonomi og landbrukspolitikk. Ved hjelp av kvantitative modellbaserte verktøy har han forsket på ulike sider ved norsk og internasjonal landbrukspolitikk, som importvern, nasjonale støtteordninger og klimapolitiske virkemidler. Han har publisert en rekke artikler i internasjonale tidsskrifter, samt bokkapitler,…

Les mer

Koronavirus – viktig informasjon fra Ruralis

NTNU Dragvoll Idrettsenter Foto: Odd Roger K. Langørgen

NTNU har besluttet å stenge byggene sine som vi har kontorer i. Vi har alle hjemmekontor for tiden og følger rådene til Folkehelseinstituttet og myndighetene. Send oss gjerne en mail til post@ruralis.no, skriv til oss på Facebook eller besøk oss på www.ruralis.no for direkte kontaktinformasjon til våre ansatte.

Les mer

Grønne Folk vant internasjonal pris

Grønne folk får sin pris

Hele 220 virksomheter, prosjekter og initiativer fra 21 EU-land, Norge og Sveits deltok i konkurransen. Grønne Folk fra Frosta i Trøndelag stakk av med en av de 15 prisene, som eneste norske bedrift. Konkurransen ble lyst ut i januar 2019 av EU-forskningsprosjektet LIAISON, hvor Ruralis deltar. Formålet er å finne nyskapende og inspirerende initiativ innen…

Les mer

Over 100 vil bli Ruralis-forsker

Frode Flemsæter

– Inspirerende! Det er tydelig at Ruralis har høy status også internasjonalt innen feltet rurale studier. Vi har mange gode søkere både fra Norge og andre land i Europa, USA og verden for øvrig, sier forskningsleder Frode Flemsæter. På grunn av naturlig avgang skal Ruralis ansette minst to nye forskere. Instituttet har ambisjoner om å…

Les mer

Vi søker samfunnsforskere – søknadsfrist: 10. november

Korridoren på Idrettssenteret

Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning er en uavhengig forskningsstiftelse med hovedkontor i Trondheim og en mindre avdeling i Oslo. Instituttet har 36 ansatte og en årlig omsetning på rundt 45 millioner kroner. Ruralis arbeider med kvantitativ og kvalitativ samfunnsvitenskapelig forskning, utredning og utviklingsarbeid for nasjonale og internasjonale oppdragsgivere. Ruralis er samlokalisert og har…

Les mer

Ikke juks i rapport om pelsdyrnæringen

Sølvrev

I april presenterte Ruralis en rapport om konsekvenser for distrikt og lokalsamfunn ved avvikling av pelsdyroppdrett (Ruralis-rapport 4/2019). Hovedkonklusjonen var at det med dagens priser på skinn, og slik det har vært de siste fem årene, vil en avvikling av pelsdyrnæringen ha begrensede økonomiske konsekvenser for distrikt og lokalsamfunn. Rapporten var skrevet på oppdrag fra…

Les mer

Bli med i ein europeisk konkurranse i bygde- og landbruksbasert innovasjon!

FLOIEN-JUNIOR-SVERREHJORNEVIK-20465

Den europeiske partnarskapen for nyskaping, bærekraft og produktivitet i landbruket – EIP-AGRI – vart lansert av EU i 2012. Kjernen i dette arbeidet er nyskaping basert på samhandling og samarbeid mellom ulike aktørar, såkalla «interaktiv innovasjon». Denne tilnærminga fungerer allereie godt innanfor EIP-AGRIs såkalla operasjonelle grupper og innanfor mange Horisont 2020 prosjekt. Horisont 2020 er…

Les mer

Særdeles god uttelling i Forskningsrådets Bionærutlysning

- Vi gjorde det godt i skarp konkurranse om forskningsbevilgningen på Bionærutlysningen, sier direktør Svein Frisvoll.

I utlysningens del 1 var målet å finansiere forskerprosjekter som utfyller BIONÆRs portefølje og programmet la 40 millioner kroner i potten. Av totalt 50 søknader ble fire prosjekter bevilget av programstyret for BIONÆR den 6. desember 2018. Ruralis tok den ene. I utlysningens del 2 etterspurte Forskningsrådet forskerprosjekter som belyser biologiske, teknologiske eller samfunnsmessige problemstillinger…

Les mer