Innovasjon i distriktskommuner: Er vi godt nok rigget for forskningssamarbeid? – Arendalsuka

Hvilken rolle kan forsknings- og utdanningsmiljøene ta for å bidra til mer innovasjon i distriktskommuner – på distriktskommunenes egne premisser? Hva kreves av kommunene og forskningsmiljøene for å skape gode samarbeidsrelasjoner som gir resultater? Vi inviterer til erfaringsutveksling, dialog og refleksjon med utgangspunkt i konkrete eksempler, i Arendalsuka.

Les mer

Konflikten i Ukraina

Med bakgrunn i Russlands invasjon av Ukraina, har vi her samlet noen av våre forskere som har særlig kompetanse innenfor relevante temaer. Det finnes flere områder hvor vår forskning er sentral både med tanke på matproduksjon- og sikkerhet, og energiforvaltning.

Les mer

Ruralis feirer 40 år med forskning

19. januar 1982 fikk instituttgründer Reidar Almås den første eksterne bevilgningen, prosjektet «Arbeidsulykker og yrkesslitasje i landbruket». 40-åringen har vokst til et vitalt og viktig forskningsinstitutt som hevder seg i konkurranse med langt større miljøer.

Les mer

Ny forsker analyserer økonomien i landbruket

Ruralis har styrket kompetansen på forskning innen økonomi og politiske virkemidler i landbruket. Nyansatte Klaus Mittenzwei har lang erfaring i å analysere økonomisk tilstand og utvikling innen landbrukssektoren.

Les mer

Over 100 vil bli Ruralis-forsker

Forskere fra hele verden er interesserte i å komme til Ruralis. Hele 104 personer har søkt på de to stillingene instituttet har lyst ut.

Les mer