Ny forsker analyserer økonomien i landbruket

Klaus Mittenzwei

Mittenzwei har doktorgrad i landbruksøkonomi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og skrev avhandling om institusjonell økonomi og landbrukspolitikk. Ved hjelp av kvantitative modellbaserte verktøy har han forsket på ulike sider ved norsk og internasjonal landbrukspolitikk, som importvern, nasjonale støtteordninger og klimapolitiske virkemidler. Han har publisert en rekke artikler i internasjonale tidsskrifter, samt bokkapitler,…

Les mer

Korleis møte distriktsopprøra?

Illustrasjonsbilde: Colourbox

Den velkjente motsetninga mellom sentrum og periferi skaper stadig nye opprør i Distrikts-Norge. Kvinnene formar gerilja og går i bunadstog imot nedlegging av fødetilbod, og Senterpartiets Slagsvold Vedum flyg høgt på målingane med sin motstand imot kommunesamanslåing og sentralisering. Det ulmar eit opprør i Distrikts-Noreg. Ute i verda ser vi liknande opprør. Sinte røyster frå…

Les mer

Koronavirus – viktig informasjon fra Ruralis

NTNU Dragvoll Idrettsenter Foto: Odd Roger K. Langørgen

NTNU har besluttet å stenge byggene sine som vi har kontorer i. Vi har alle hjemmekontor for tiden og følger rådene til Folkehelseinstituttet og myndighetene. Send oss gjerne en mail til post@ruralis.no, skriv til oss på Facebook eller besøk oss på www.ruralis.no for direkte kontaktinformasjon til våre ansatte.

Les mer

Sjekk hvor smart landbruksteknologien er

NMBU sin landbruksrobot ORL

Ruralis har kartlagt nesten 40 ulike nye høyteknologiske produkter som er aktuelle for norsk landbruk. Arbeidet har resultert i et notat, og det beskriver en metodikk som forklarer hvor langt utviklingen av teknologiske nyvinninger, for eksempel droner, roboter og sensorer, har kommet. Notatet er blitt et verktøy som vurderer produktet som helhet, ikke bare selve…

Les mer

Landbruket må redusere utslipp av klimagasser

Farmer in wheat field

Som en del av det globale arbeidet med å dempe klimaendringene må landbruket redusere utslippene av klimagasser. Derfor har regjeringen og landbrukets organisasjoner inngått en intensjonsavtale om å redusere utslippene og øke opptaket av karbon i landbruket. Dette vil også være en viktig del av klimakuren som Norge skal gjennomføre innen 2030. Landbrukssektoren er pålagt…

Les mer

Bedre planlegging skal gjøre små kommuner mer effektive

Mange distriktskommuner opplever at innbyggertallet synker, gjennomsnittsalderen øker og det blir færre yrkesaktive i forhold til antall personer som trenger ulike offentlige ytelser. Det betyr at færre bidrar i verdiskapende aktivitet, mens kostnadene som skal finansieres av verdiskapingen øker. Dette krever nye svar, også fra offentlig sektor. Må tenke nytt – Felles for mange av…

Les mer

Ein perfekt dag for syntetisk mjølk

perfectdayicecream

Det var ikkje det at børsverdien på selskapet Beyond Meat, eit selskap som lagar plantebaserte kjøtsubstitutt, skaut til himmels: aksjeverdien gjekk frå 400 kr til svimlande 2200 kr per aksje. Ei heller var det at den store internasjonale banken Barclay`s sette føre at alternativt kjøt til saman ville få ein global verdi på 140 milliardar…

Les mer

Forskere tester lyd og lys for å få vilt bort fra jernbanelinjene

Elg på jernbane. Foto: Jimmi Nilsson (SJ)

Hvert sjette minutt blir vilt påkjørt på vei eller jernbane, kun i Sverige. Totalt er de årlige kostnadene beregnet til henholdsvis 3,7 milliarder svenske kroner ved bilpåkjørsler og 1,5 milliarder kroner ved togpåkjørsler. I Norge har Bane NOR estimert at mellom 1 400 og 2 300 dyr årlig blir påkjørt av tog, hovedsakelig elg, rådyr, tamrein og…

Les mer

Jakter kunnskap om bonden

Den nasjonale spørreundersøkelsen «Trender i norsk landbruk» har derfor blitt en svært viktig kunnskapskilde og tidsserie. Undersøkelsen gjennomføres annethvert år av Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning, og svarene gir nyttige data til ulike forskningsprosjekter om landbruk og matproduksjon. I år sendes undersøkelsen for tiende gang til et nasjonalt utvalg av bønder, og vi…

Les mer

Laksefôr kan bli menneskemat

Laksefôr kan bli menneskemat

– Laksen befinner seg høyt i næringskjeden i havet. Det kan være mer bærekraftig å spise ressursene direkte, istedenfor å foredle dem. I så fall må vi endre holdning til hva som er spiselig, sier Ruralis-forsker Lillian Hansen. Det betyr å spise dyr og planter som befinner seg lenger ned i næringskjeden enn for eksempel…

Les mer

Forskere lufter ny ordning for klimakvoter

fly

Bærekraftig luftfart er hovedtema under årets luftfartkonferanse. Gjennom forskningsprosjektet Coolcrowd arrangerer Ruralis workshopen «Klimakvoter i luftfarten åpner for lokale muligheter». – Coolcrowd kobler folkefinansiering til klimaet, og vurderer om kompensasjon for reiseutslipp kan finansiere klimatiltak i landbruket. Konferansen og workshopen er en god anledning til å få innspill fra luftfarten, sier prosjektleder Pia Piroschka Otte…

Les mer

Er framtida ku-fri for norske bønder?

PerfectDay Iskrem

– Vi kan enten sitte på gjerdet, eller vi kan se mulighetene. Syntetisk produksjon av dyreprotein, som melk og kjøtt, utgjør ingen umiddelbar trussel, men på sikt kan det føre til enorme omveltninger i landbruket. Derfor er det smart å være forberedt, sier Ruralis-forsker og prosjektleder Rob Burton. I prosjektet Protein 2.0 evaluerer forskerne effekter,…

Les mer

Brit Logstein disputerer 10. januar 2020

Brit Logstein

Følgende komité har bedømt det innleverte arbeidet: Professor Peter Lundqvist, Sveriges Lantbruksuniversitet Professor Fan Yang Wallentin, Uppsala Universitet Professor Terje Andreas Eikemo, NTNU Professor Terje Andreas Eikemo har administrert komiteens arbeid. Prøveforelesningen vil bli holdt i Auditorium EL2, Gløshaugen campus, fredag 10. januar 2020 kl. 10.15 over oppgitt tema: «Why farmers form a separate occupational group…

Les mer

Då traktorane byrja å legge egg

John Deere lager rundballer

Alle har vi sett dei, desse runde ballane i kvit plast som ligg strødde langs jordene i landet vårt. Sjølv dei som knapt rører seg utanfor Grünerløkka eller Nydalen må ha fått med seg «traktoregga» som er stappa med silofôr, om ikkje anna enn som eit vagt minne frå turen heim til ho mor, eller…

Les mer

Jo da, vi bør lage biodiesel i Norge

Skogsmaskiner

Bjart Holtsmark, SSB-forsker, argumenterer i DN 12. desember mot etablering av norsk biodieselproduksjon på basis av ressurser fra skog. Han argumenterer for at skog ikke bør drives, i alle fall ikke effektivt: «En skog som drives intensivt vil lagre mindre karbon enn en skog som får stå eller drives mindre intensivt». Han advarer primært mot…

Les mer