Konsentrert bondemakt: – Distrikta må lære av trønderane

Bondemakta blir i aukande grad samla i sentrale strøk i Trøndelag og rundt Oslo. Det er ikkje tilfeldig, ifølgje landbruksforskar, som ber distriktsbønder lære av trønderane. Trøndelag og områda rundt Oslo har omtrent halvparten kvar av styreleiarane i dei største…

Les mer