Flystøy fortrenger folk og fe på Ørlandet

Flertallet av bøndene nær den nye kampflybasen i Ørland kommune planlegger å flytte fra gården, avvikle husdyrholdet og legge om til korndrift – selv om de egentlig ikke ønsker det.

Les mer