Matnyttig at bonden og forskeren møtes

Av Silje Kolaas, Oi! Trøndersk Mat og Drikke. 30 ulike aktører er intervjuet av forsker Mads Dahl Gjefsen ved Ruralis. På oppdrag fra Oi! Trøndersk Mat og Drikke har han utredet Grønn Forskning i Midt-Norge (GF). – Det mange ga uttrykk for i intervjuer, var at Grønn Forskning bidrar til å holde oppmerksomhet rundt regionens særegne…

Les mer

Konstruerer kløft mellom by og bygd

Politics and Policies of Rural Authenticity

I Norge har vi sett flere distriktsopprør, der folk fra lokalsamfunn protesterer mot by-elitene sin politikk. Internasjonalt har lignende konflikter åpenbart seg i Brexit, valget av Donald Trump i USA og de gule vestene i Frankrike. Er det sånn at eliten hører til i byen, mens vanlige folk bor på bygda? Så enkelt er det…

Les mer

Ta vare på grunnrenta!

Det er gode grunnar til at stortingsvalet bør bli eit grunnrenteval. Eit fornuftig skatteregime på grunnrente frå sentrale naturressursar kan vera både god klimapolitikk og god fordelingspolitikk. To problem står i vegen: Svært få veit kva grunnrente er, og mange av dei som har noko dei skulle sagt, går aktivt eller passivt bort frå skatt på grunnrente.…

Les mer

Kor vart det av distriktsopprøret?

Folk i gule vester demonstrerer

Etter dei mange protestaksjonar imot sentralisering og nedlegging av arbeidsplassar i distrikta dei siste åra, som toppa seg med bondeopprøret i vår, har mange venta at distriktspolitikk skulle bli ei viktig sak i valkampen. Så har ikkje skjedd. I staden har klima vorte den viktigaste saka i valkampen så lang. Kva har skjedd, og treng…

Les mer

Familiejordbruket finnes fortsatt

Bestefar og barnebarn

Ola Berthling lurer på om familiejordbruket fortsatt eksisterer (Nationen 24.8.). I forskningsøyemed defineres familiejordbruk gjerne gjennom eierskap, arbeid eller inntekt. Det simple svaret blir da at familiejordbruket fortsatt finnes. I 2020 var 2 prosent av søkerne om produksjonstilskudd organisert som AS. De aller fleste er personlige næringsdrivende. Når det gjelder arbeid, viser BFJs Totalkalkyle for…

Les mer

Kommunene ofrer natur for å redde økonomien

Bygging av DC3 i Oslo

Det er valgkamp, og politikerne utfordres med rette på hvordan de skal løse klima- og naturkrisen. Løsningene foreslås gjerne på individnivå, hos oss forbrukerne og i bedriftene, men ingen peker på hvordan strukturene og systemene i samfunnet belønner vårt felles forbruk av natur. Et eksempel er bruken av areal. Menneskers arealforbruk er den største årsaken…

Les mer

Jordbrukets fremtid

Penger

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger. Årsaken var selvsagt bondeopprøret som fikk forhandlingene til å bryte sammen før de reelt sett hadde begynt og som fikk to ganger innpass i debatt på NRK. Regjeringen svarte med å varsle et utvalg som skulle se på inntektene i jordbruket. Det er et…

Les mer

Hva gjør vi med motstandsdyktige bakterier i landbruket?

Grisunger i binge

Bruken av antibiotika i norsk landbruk er redusert med 44 prosent siden 1995, men det har ikke vært nok til å hindre at bakterier hos husdyr har utviklet motstandskraft mot antibiotika (såkalt antimikrobiell resistens). I 2013 ble det påvist bakterier med antimikrobiell resistens (AMR) hos svin og fjærfe, og det ble satt i verk kostbare…

Les mer

Krafta i kraftfôret

Kraftfôrbil fra Fiskå Mølle

Då eg vaks opp og var med på å stella kyr og sauer heime, gjekk kraftfôret berre under namnet «mjøl», men då eg etter kvart starta på Vinterlandbruksskulen, fekk me elevane streng beskjed om at «mjøl» fekk me ikkje lov til å kalla det, det heitte kraftfôr. Om me ikkje lærte anna det året, sa…

Les mer

Å utvikle råd med langt perspektiv

Rådgivning

Mange bønder grubler på hva de skal gjøre framover – nyinvestering, vedlikeholde eller nedtrapping. Fra Trendundersøkelsen i 2020 til Ruralis vet vi at 27 prosent av bøndene har investert over en million kroner i enten bygninger, maskiner eller annet i løpet av de siste fem årene. Det er mye usikkerhet, også om det blir økonomisk…

Les mer

Møkkaoppgjøret og styringsmessig bærekraft

senior man driving tractor at farm

Som regel har bærekraft tre pilarer: økonomi, miljø og sosialt. Men uten politisk aksept hjelper de tre ingenting. Når politikk fremstår som motivert av andre hensyn enn det menneskene opplever som viktig i sin hverdag, skapes en følelse av avmakt. Kanskje er det manglende styringsmessig bærekraft i norsk landbruk? FNs matvareorganisasjon FAO har et eget rammeverk for…

Les mer

Traktoreggene har effektivisert landbruket

Rundballer

Du har sikkert sett de hvite «traktoreggene» som ligger rundt i landskapet om sommeren. De fleste er klar over at det er gress inne i det som på fagspråket heter siloballer eller rundballer, men trolig er det langt færre som vet at disse ballene har vært med på å endre det norske landbruket radikalt. Rimelige…

Les mer

Forskning skal hjelpe bønder med rusproblemer

Farmer in wheat field

Studier viser at bønder har dårligere psykisk helse enn andre yrkesgrupper i befolkningen, og at den psykiske helsen har forverret seg de seinere årene. Mannlige bønder søker i mindre grad helsefaglig og medisinsk hjelp for angst, alkoholproblemer og rusmiddelbruk enn menn som ikke er bønder, ifølge forskning gjort i land som kan være sammenlignbare med…

Les mer

Dyrevernskandaler: Hvem stoler vi på at forteller sannheten om dyrevelferd i norsk husdyrproduksjon?

Grisunger i binge

Etter at NRK nylig publiserte bilder og videoer av dyremishandling tatt av aktivister på 28 grisefarmer har debatten gått videre i ulike mediekanaler, i fagmiljøene, blant politikere, bønder og folk flest. Ut fra de ulike reaksjonene reises et grunnleggende spørsmål: Hvem forteller sannheten om dyrevelferd i norsk husdyrproduksjon? Den viktige tilliten Fasiten på dette spørsmålet har vi…

Les mer

Staten kan bevare dyrkajorda – hvis den vil

veiarbeid

Hvordan jordvernet praktiseres, påvirker i stor grad framtidens landbruk. 21. mai la regjeringen fram sin oppdaterte jordvernstrategi, og på mange måter signaliserer den en strengere politikk. .Det nasjonale målet for jordvern strammes inn, slik at det maksimalt blir lov å omdisponere 3.000 dekar årlig. .Det skal utredes sterkere vern av de viktigste jordbruksarealene. .Kommuner som…

Les mer

Ap og Sp, ein perfekt storm?

Distriktsopprøret som har slått inn over landet vårt er i høgste grad eit varsla opprør. Det er ein reaksjon på Erna Solbergs reformer på toppen av fleire tiår med økonomiske strukturendringar. Det har ikkje berre vore eitt, men ei lang rekkje distriktsopprør dei seinaste åra. Dei fleste av desse opprøra har sprunge ut av motstand…

Les mer

Korona kan få naturbasert turisme til å blomstre

Koronaen gjør kortreist turisme i natur mer aktuelt enn noen gang.

Sommeren nærmer seg, og i år tvinger koronaviruset de fleste av oss til å feriere i hjemlandet. Det er krise for store deler av turistnæringa verden over, også i Norge, men noen har mulighet til å komme bedre ut av situasjonen enn andre. – Markedet i Norge er enormt. Jeg tror at turistene nå i…

Les mer