Europadagene 2020

Europadagene bringer Europa til Trøndelag gjennom en uke fylt med konferanser, verksteder, folkemøter, seminarer og dialoger, digitalt! Du inviteres til å la deg inspirere, øke din innsikt og å ta del i samskaping med europeiske aktører i Trondheim og Steinkjer.

Les mer

Omfordeling av arealer vil lønne seg

Omfordeling av hvem som driver hvilke arealer kan føre til millioner i sparte kostnader. Kommunene er en nøkkelaktør som med bedre systemer kan bidra til dette.

Les mer

Historien bak grønne suksesser

Matbedriften Grønne Folk fra Frosta i Trøndelag var en av de 15 vinnerne i konkurransen som ble lyst ut av EU-forskningsprosjektet LIAISON, hvor Ruralis er en av aktørene. Hele 220 virksomheter, prosjekter og initiativer fra 21 EU-land, Norge og Sveits…

Les mer

Demensomsorg på gård

Mennesker som rammes av demens mister etter hvert evnen til å fylle hverdagen med mening. De blir avhengige av hjelp fra de rundt seg. NIBIO og Ruralis har nylig publisert en rapport hvor de ser nærmere på kommunenes gårdsbaserte dagaktivitetstilbud…

Les mer

Ruralis setter dagsorden om jordvern

Er politikerne på jordet hvis de vil plante hus i matjord? Ruralis-forsker Heidi Vinge innledet nylig om problemstillingen rundt jordvern under et digitalt folkemøte i regi av Adresseavisen og NTNU.

Les mer