Myndighetene overlater dyrevelferd til private aktører

Kvinnebonde med høner

Oppmerksomheten rundt husdyrs velferd blir stadig større, og aktørene har ofte motstridende interesser. Likevel ser endringer i dyrevelferdspolitikken ut til å skje langsomt, og offentlige myndigheter virker inaktive. Forskningen peker på at dyrevelferd ofte ser ut til å tape i konkurransen med mer presserende økonomiske saker, og at det kan være en bevisst strategi å…

Les mer

Anbefaler post foran e-post i spørreundersøkelser

Utfylling av papirskjema

Digitaliseringen i distriktene fortsetter, og det gjør at forskere innen landbruk får stadig bedre mulighet til å erstatte tradisjonelle spørreskjemaer via posten med undersøkelser sendt på e-post. Spørsmålet er hva som fungerer best av papir eller elektroniske skjemaer. – Utfordringen er at e-postundersøkelser ofte gir en betydelig lavere svarprosent enn om skjemaet sendes i posten.…

Les mer

Geita bryter barrierer med usynlige grenser

Geit med Nofence-klave

I fem år har den norske, smarte teknologien gitt nesten grenseløse muligheter for geitehold. Løsningen setter de nå over 2 400 bøndene som bruker Nofence i stand til å avgrense beiteområder virtuelt, det vil si å sette opp fiktive gjerder istedenfor fysiske gjerder. Når geita beveger seg utenfor området går det signaler til bondens smarttelefon…

Les mer

Traktoreggene har effektivisert landbruket

Rundballer

Du har sikkert sett de hvite «traktoreggene» som ligger rundt i landskapet om sommeren. De fleste er klar over at det er gress inne i det som på fagspråket heter siloballer eller rundballer, men trolig er det langt færre som vet at disse ballene har vært med på å endre det norske landbruket radikalt. Rimelige…

Les mer

Finnes det en tredje vei for Cuba?

I artikkelen «Towards sustainable family farming and independent food co-operatives in Cuba- Possible lessons from Norway», som ble publisert i International Journal of Sociology of Agriculture and Food i 2020, drøfter Reidar Almås og Vegard Bye hvorvidt lærdommer fra Norge kan bidra til å realisere en utviklingsmodell med familiebruk og uavhengige samvirker i landbruket på…

Les mer

Laksefôr kan bli menneskemat

Laksefôr kan bli menneskemat

– Laksen befinner seg høyt i næringskjeden i havet. Det kan være mer bærekraftig å spise ressursene direkte, istedenfor å foredle dem. I så fall må vi endre holdning til hva som er spiselig, sier Ruralis-forsker Lillian Hansen. Det betyr å spise dyr og planter som befinner seg lenger ned i næringskjeden enn for eksempel…

Les mer

Melkeroboten er med og forandrer norsk melkeproduksjon

Melkerobot

I perioden fra 2000 til 2018 har det skjedd store endringer i norsk melkeproduksjon. Gjennomsnittlig antall melkekyr pr gårdsbruk er nesten doblet, fra vel 14 kyr til nesten 28. Samtidig er antall melkebruk mer enn halvert, til om lag 8 000 ved utgangen av 2018. Mer enn 47 prosent av norskprodusert melk kom i 2018…

Les mer

Innvandrere bor ikke bare i byene

Innvandrerfamilie Foto: Colourbox

Innvandrere fra ikke-vestlige land bosetter seg stadig jevnere. Det viser en studie hvor forskere har sett på hva som påvirker denne gruppens bosetningsmønster. – Distriktskommuner med færre innbyggere har lavere andel ikke-vestlige innvandrere enn mer folkerike kommuner. Samtidig forklarer ikke befolkningstallet denne utviklingen – det gjør andre faktorer, som hvor spredt befolkningen i kommunen er,…

Les mer

Trues matsikkerheten av klimaendringer?

Det spørsmålet drøftes i Ruralis’ nye rapport, som er skrevet for Utviklingsfondet. Rapporten sammenligner Norge med Malawi, og selv om landene er svær ulike, både klimamessig og sosialt, så vil endra klima trolig gi store utslag. Her kan du lese hele rapporten.  – Uavhengig av hvilket oppvarmingsscenario fra FN som legges til grunn, så vil…

Les mer

Klimaendringer og matproduksjon – Kom på klimadebatt

Vannspreder

Rapporten er skrevet på oppdrag av Utviklingsfondet, som arrangerer frokostseminar sammen med Norges Bondelag. Seminaret starter klokken 08.00 18. september på Kulturhuset i Youngs gate 6 i Oslo. – Med bakgrunn i en ny rapport fra Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning, tar vi en nærmere titt på hvordan dagens og framtidens klimaendringer vil…

Les mer

Eldre mer fornøyde på bygda

Eldre mer fornøyde på bygda

Eldre som bor på bygda er mer fornøyde med de offentlige helse- og omsorgstjenestene enn de som bor i byene, viser en nylig publisert artikkel fra Ruralis og NTNU. Tidligere studier har forklart dette med at små kommuner får mer penger pr innbygger for å kunne tilby lovpålagte tjenester. – En annen forklaring er at eldre…

Les mer

Tar med lokale bønder i forskninga

Gruppearbeid

Det viser en ny artikkel om solfangere i Mosambik. Solfangere bruker varmen fra sola til å konservere frukt til syltetøy- og juiceproduksjon. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med lokale bondeorganisasjoner, og med forskere fra en rekke disipliner. – Samarbeid mellom forskere og de som skal bruke teknologien gjør at vi kan se hvilke behov de lokale bøndene…

Les mer

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder

HMS Illustrasjonsfoto til "Ulykker i landbruket"

HMS-kursets mål er å gi deltakende bønder grunnleggende systemforståelse av og kunnskap om praktisk HMS-arbeid, og å øke bruken av et dokumentasjonsverktøy som tilfredsstiller lovkravene om systematisk HMS-arbeid. Kurset har tre deler: en kursdag med foredrag, en individuell e-lærings-del, og til slutt et gårdsbesøk. Kurset tilbys av Norsk Landbruksrådgiving. I «Felles plan for HMS i…

Les mer

Har kartlagt de små brukene i hele Europa

Lite gårdsbruk Foto: Henrik Eli Almaas

Kartleggingen er publisert i artikkelen «Typology and distribution of small farms in Europe: Towards a better picture», som er en del av EU-prosjektet «Salsa» (Small farms, small food businesses and sustainable food and nutrition security). At små gårder gir et vesentlig bidrag til lokal matforsyning og matvaresikkerhet er allment anerkjent globalt. I europeisk sammenheng blir…

Les mer

Store verdier i biprodukt fra ost

Myseprotein

Hvert år produserer Tine 640.000.000 liter myse i Norge. En stor andel av dette tørkes og prosesseres til et pulver bestående av 80 prosent protein. For å få solgt det proteinrike pulveret til utlandet er Tine avhengig av samarbeid som krysser landegrenser. – Av de 640 millioner litrene med myse som produseres i året går…

Les mer

Slik sikrer vi sunn og frisk melk

Illustrasjonsbilde: Martin Kierstein

Skal melken Tines meierier selger ha høy kvalitet, må de ta turen ut til bøndene for å sjekke at alt gjøres sånn som det skal. Da er det viktig at bonden og utsendingen fra Tine har et godt samarbeid. Forskerne har nå sett på dette samarbeidet, og det viser seg at samme rådgiver kunne vurderes helt ulikt ved…

Les mer

Advarer mot urbanisering av velferdsstaten

Svein Frisvoll legger frem funn rundt lokalsamfunn. Foto: Marit Haugen.

Forskningsleder Svein Frisvoll holdt et av hovedinnleggene under forskningskonferansen «Challenged Ruralities – Welfare states under pressure» i Danmark, der velferdsstaten sett med rurale briller var tema. Frisvoll viste her til en sterk innvandringsdrevet befolkningsvekst i alle de nordiske landene etter 2000. Samtidig blir befolkningen stadig eldre, og den naturlige tilveksten går ned. – Uten innvandring…

Les mer