Prosjektet skal avdekke viktige utviklingstrekk og behov når det gjelder bruk, utnyttelse og forvaltning av utmarksressurser tilknyttet henholdsvis primærnæringene, regional utvikling og miljøfeltet, og analysere sammenhenger mellom utviklingstrekk og behov på tvers av sektorer i spennet mellom det lokalt og globalt nivå. Dette vil også sees i sammenheng med og som en del av overgangsprosesser knyttet til en framvoksende bioøkonomi.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.