Foto: Bygdeforskning
Foto: Bygdeforskning

Utmarka mellom primærproduksjon, ressurs for utvikling og miljøgode

Prosjektet skal avdekke viktige utviklingstrekk og behov når det gjelder bruk, utnyttelse og forvaltning av utmarksressurser tilknyttet henholdsvis primærnæringene, regional utvikling og miljøfeltet, og analysere sammenhenger mellom utviklingstrekk og behov på tvers av sektorer i spennet mellom det lokalt og globalt nivå. Dette vil også sees i sammenheng med og som en del av overgangsprosesser knyttet til en framvoksende bioøkonomi.

Nyheter

Illustrasjonsfoto: Odd Roger K. Langørgen

Ny rapport: Gode avløsere og landbruksvikarer som trives er også godt for jordbruket

Skrevet for Ruralis av Bjørg Bruset, kommunikasjonssjef (NINA). Studien viser at de aller fleste avløserne trives i jobben,…

Les mer
Karbonmat teamet

Kick-off møte med Karbonmat-prosjektet i Trondheim

Målet for prosjektet er å utvikle bærekraftige forretningsmodeller som bidrar til sunn jord, fangst av klimagassutslipp, bedre biologisk…

Les mer
Kompostvending Buskerud Gård

“Carbon farming with a focus on soil carbon sequestration, the role of law”- Gjesteforelesning med Professor Dr. Jonathan Verschuuren

Møtelenke Microsoft Teams: Klikk her for å bli med i møtet Abstract I will introduce the current legal…

Les mer
Kompostvending Buskerud Gård

Nytt prosjekt: Ny jordbearbeiding binder mer karbon og gir bedre jordhelse

Skrevet av Bjørg Bruset, kommunikasjonssjef NINA for Ruralis. Verden står overfor store utfordringer knyttet til klima, natur og…

Les mer
Pløying av åker

I dag 5.12 feirer vi den internasjonale jorddagen

Karbonmat er et nytt forskningsprosjekt som Ruralis leder, og som er finansiert av Forskningsrådet. Prosjektet starter opp nå…

Les mer
Sauer på beite i utmarka Foto: Colourbox

Grenser i utmarka

No, som bygda har vorte byen sin batteriladar, så er det mange hytteeigarar og andre friluftsforbrukarar som vi…

Les mer

Publikasjoner

  • Rapport

2019

R-6/19 Sustainable Development – New Solution or Old Sorrows? Indigenous Voices on the Frontlines towards Environmental Justice in Norway

Bidragsytere:

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.