Politiske partier betyr lite for dyrevelferden

Dyrevelferd

– Dyrevelferd er et eksempel på hvordan en sak kommer til kort i partienes kost-nytte-analyse, selv om det tilsynelatende opptar mange, får mye oppmerksomhet i media og har potensiale til å sanke flere stemmer. Flere av partiene oppfatter dette som en debatt som ikke nødvendigvis er basert på fakta og kunnskap, men mer følelser i…

Les mer

Distriktskonferanse 2022 // Det grønne skiftet i distriktsperspektiv: – Er det plass til et bærekraftig grønt skifte i distriktene?

Bygd utenfor Ålesund

Vi lever i krisenes tidsalder: klima-, natur-, energi-, matsikkerhet-, arbeidskraft- og inflasjonskrise. Krisene og behovet for å gjøre noe med dem, skjærer gjennom Distrikts-Norge. På globalt nivå oppfattes ofte skadevirkningene som abstrakte eller usynlige, mens de merkes og må håndteres lokalt og nasjonalt. Men krisene er også muligheter til ny industriutvikling og til å snu…

Les mer

God veiledning til elevene kan gi næring i distriktene

Illustrasjonsfoto: Colourbox

En aldrende befolkning og fraflytting er utfordringer som en god del distriktskommuner står overfor eller frykter. Da er det et godt utgangspunkt at mange unge ofte har et positivt forhold til hjemstedet sitt, men hva kan kommunene gjøre for å holde på arbeidskraften? I et ferskt prosjekt har Selbu kommune i Trøndelag, Ruralis og NTNU…

Les mer

Forsker advarer mot effektene av store klimakutt

Klaus Mittenzwei

Skrevet av Linda Sunde, Bondebladet. Gjengitt etter tillatelse. I juni 2019 inngikk jordbruket og staten en klimaavtale. Der forplikter partene seg til å arbeide for utslippskutt og økt opptak av CO2 tilsvarende 5 millioner tonn for perioden 2021–2030. – Jeg tror det kan være lurt å ta en diskusjon om hvor realistisk dette målet egentlig…

Les mer

Kronikkk: Vi trenger mat og friske bønder

Norge ligger helt i teten på verdensbasis når det gjelder helsa til dyra våre og plantehelse. Dette takket være en modell for effektiv utvikling av kunnskap og kunnskapsdeling mellom norske fag- og forskningsmiljø, og rådgiverorganisasjonene i landbruket. Men hvem ivaretar bondens helse? Det er på tide at bondehelsa sikres gjennom en lignende modell for kunnskapsutvikling og…

Les mer

Er beredskapslager av matkorn ulønnsomt?

Stavanger Havnesilo

Vista Analyse konkluderer i Aftenposten med at «beredskapslagring av matkorn er ulønnsom». Solberg-regjeringen avviklet muligheten til slik lagring og avhendet Stavanger Havnesilo i 2014. Nå vil Støre-regjeringen gjeninnføre lagring. Aftenposten siterer Felleskjøpet Agri (FK) som eier siloen i Stavanger. FK vil nå eiendomsutvikle og selge sentrumsleiligheter der og bruke pengene til å restrukturere på Østlandet og Trøndelag hvor…

Les mer

Feriefolk i fjøset?

Kyr på seter ved Gol

Når denne teksten skrives, sitter jeg på hytta vi pleier å leie i ei norsk fjellbygd og tankene vandrer tilbake til doktorgradsarbeidet om bygdeturisme. Det er vel en 14–15 år nå siden jeg reiste rundt i norske bygder og intervjuet turister og turisttilbydere. Siden den gang ser det ut til at vi er inne i…

Les mer

Kan det grønne skiftet yte bøndene rettferdighet?

Sjekk av såmaskin

Ruralis med samarbeidspartnere får 11,8 millioner fra Norges forskningsråd for å analysere og forstå de sosiale bærekraftsutfordringene som det grønne skiftet kan innebære. De skal også se på hvordan grønn omstilling kan muliggjøre sosialt bærekraftige norske gårder, norsk landbruk og bygdesamfunn. Sosial bærekraft – Sosial bærekraft har fått relativt lite fokus i forskninga, mens det…

Les mer

Innbyggerhøring og kommunestruktur 

Valgurne under valget i 2017

Politikerne i Kristiansand står overfor store utfordringer i forbindelse med spørsmålet om reetablering av gamle kommunegrenser. Hvordan og hvorvidt man skal høre innbyggerne i Kristiansand, Søgne og Songdalen gjennom folkeavstemninger og hvem som skal avgjøre det, har kommet på dagsorden – både lokalt og nasjonalt. I 2017 gjennomførte forskningsinstituttet Ruralis (Institutt for rural- og regionalforskning)…

Les mer

Små bedrifter i naturbasert reiseliv sto imot Covid-19

Topptur i Rogaland

– Kvaliteten hos de små naturbaserte reiselivsbedriftene er basert på å legge til rette for å skape relasjoner med turistene. De bruker seg selv og egen kompetanse og kunnskap som en del av opplevelsen. På denne måten sikrer de en unik opplevelse uavhengig av antall besøkende, sier Ruralis-forsker Rita Moseng Sivertsvik. I rapporten Covid-19: Erfaringer…

Les mer

Refleksjoner om ressurser i naturbasert turisme

Kampestein i midten av klopper i Trysil.

Å lytte til hva egen kropp forteller Som antropolog benytter Follo blant annet sine opplevelser, reaksjoner og forståelser som forskningsdata. Så også i det større forskningsprosjektet «Biotour. From place-based natural resources to value-added experiences: Tourism in the new bio-economy» finansiert av Norges forskningsråd. Hennes oppgave i prosjektet var å se på infrastruktur, installasjoner og forestillinger/tankebilder…

Les mer

Faglig snakka: Tilgang på fôr er også matberedskap

Bruk av nye fôringredienser kan løse denne utfordringa, men samtidig kan fôrkonkurransen med husdyra i jordbruket øke. Likevel kan mer bruk av norskbaserte fôringredienser styrke matberedskapen. En rapport fra Nofima viser at i 2020 var åtte prosent av mengden fôr som ble brukt til laksefôr, basert på norske ingredienser. Resten ble importert fra en rekke land. Soya…

Les mer

Den nye oljen

Roan Vindpark

Anne Margrete Brigham (Ruralis) og Jonathon Moses (NTNU) sin artikkel i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, «Den nye oljen», har blitt oversatt til engelsk og publisert i en amerikansk blogg. Den ble publisert 17. mai som en honnør til nasjonaldagen og hvordan Norge har fordelt godene fra naturressursene i en stat som har lyktes å kombinere sosialdemokrati,…

Les mer

Skal staten ta større risiko for bondens inntekt?

Uansett videre gang i forhandlingene vil det bli utbetalt rekordstore summer til jordbruket inneværende og neste år. Brorparten dekker ekstraordinære kostnader. Finansministerens parti har lovet bøndene at inntektsopptrappingen er fullført om fire til seks år med start i år. Men, det er usikkert hvordan jordbrukets inntekter skal beregnes. Bøndene mener inntektsmålet skal legge til grunn fradrag av…

Les mer

Landbruksminister Borch til bestått

Ved å legge fram eit tilbod som i media er framstilt som 10,15 milliardar men som i realiteten er på 8,9 mrd., dersom ein reknar på same måte som i kravet frå jordbruksorganisasjonane på 11,6 mrd., har ho nok lokka Bjørn Gimming og Kjersti Hoff til forhandlingsbordet. Det mest positive med tilbode sett frå bøndenes side…

Les mer

Skal skremme elgen ut av sporet før toget kommer

Elg i sporet, rett nord for Koppang på Rørosbanen

Skrevet av Hedda Nossen/Bane NOR i samarbeid med Aina Winsvold/Ruralis. (Se filmer nederst i saken av hvordan elg ikke reagerer på tuting fra tog, men skremmes av lyden av en menneskestemme). Vintre med mye snø, lite mat og en stor elgbestand, fører til at mange elg trekker til togsporet. Toget kjører raskt og stille, og…

Les mer

Halvparten mener økonomien går i negativ retning

Bonde

Samtidig har det blitt færre optimister og flere pessimister. Kan jordbruksoppgjøret endre dette og skape mer optimisme blant bøndene? Onsdag klokken 11.00 la jordbruket fram et rekordhøyt krav for årets forhandlinger. Det har vært stor usikkerhet rundt hvor høyt kravet skulle bli, og framskrivinger av hvor store kostnader og inntekter vil bli i år og…

Les mer