Biodiesel like bra – bortsett fra prisen

Biodiesel

Det er ingen forskjell mellom biodiesel og konvensjonell diesel når det kommer til effekt. Det er den endelige konklusjonen av prosjektet «Ren biodiesel som drivstoff i norsk landbruk». Siden prosjektet ble startet i april i fjor har 25 traktorer fått fylt tanken nesten 80.000 liter fornybart drivstoff. Torsdag 5. desember ble resultatene presentert på en…

Les mer

Slik prøver Norges nest minste by å lokke til seg unge voksne

Ørland-ordfører Tom Myrvold (H) sier at Brekstads bystatus startet mest som en gimmick og en ambisjon. – Vi er Norges nest minste by. Etter Trondheim, var vi nummer to til å få bystatus i Sør-Trøndelag. Nå er ikke bypreg lenger en drøm, det er en realitet. Handelssenter, transportknutepunkt, behov for fortetting og bygg i høyden.…

Les mer

– Eit klassisk raudgrønt krav til ei blå regjering

Reidar Almås

– Eit klassisk raudgrønt krav til ei blå regjering. Men det betyr ikkje at seniorforskaren ved Ruralis meiner landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) vil få eit lett løp. – Eit av argumenta til partiet for å gå i regjering var distrikts- og landbrukspolitikken. No må ho leve opp til avtalen Jon Georg Dale (Frp)…

Les mer

Konsentrert bondemakt: – Distrikta må lære av trønderane

Portrett av Reidar Almås

Bondemakta blir i aukande grad samla i sentrale strøk i Trøndelag og rundt Oslo. Det er ikkje tilfeldig, ifølgje landbruksforskar, som ber distriktsbønder lære av trønderane. Trøndelag og områda rundt Oslo har omtrent halvparten kvar av styreleiarane i dei største bondeorganisasjonane og landbrukssamvirka. Det viser ein gjennomgang Nationen har utført. Dei tre andre landsdelane er…

Les mer

Forskere: Staten kan subsidiere biodrivstoff i landbruket med fossile avgifter

Biodiesel

Fredag presenteres delrapporten i prosjektet som undersøker «bærekraft og klimagevinst ved overgang til fullraffinert fornybar biodiesel i norsk jordbruk». Det er forskere ved Ruralis – institutt for rural- og regionalforskning i samarbeid med blant annet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) som har arbeidet med rapporten. Innovasjon Norge er oppdragsgiver for prosjektet. Prosjektleder Bjørn Eidem…

Les mer

Ser eksportmuligheter i lam og ost

Sauer på beite

Det er tre historisk store suksesshistorier i moderne norsk landbrukseksport, forteller Bjørn Eidem etter å ha skrevet Ruralis/AgriAnalyse-rapporten «Eksportsatsing i norsk jordbruk?» sammen med Hanne Eldby. Det er eksporten av Jarlsberg, pelsdyr og gener fra norsk svin og storfe. To av disse er nå utrydningstruet. Men det er en fjerde potensiell suksess som kan være…

Les mer

Merker økt press fra finans

kyllinger i kyllingfjøs

Ruralis er ute med en bok om såkalt «finansialisering». Begrepet kan defineres på flere vis, men i boka bruker Ruralis følgende definisjon: «En prosess hvor finansielle aktører, logikker og prosesser øver en økende innflytelse over økonomisk og sosialt liv». Mens finansaktører tidligere så på investeringer i landbruk som noe «eksotisk», er slike investeringer etter hvert…

Les mer

Fleire bønder seier økonomien har gått i feil retning

Alex og Eirik

I den siste utgåva av «Trender i norsk landbruk» frå Ruralis, kjem det fram at ei udelt positiv utvikling har fått seg ein knekk. – Vurderingane av den økonomiske utviklinga ser ut til å ha fått eit knekkpunkt i 2016. Vi ser at den «positive» vurderinga av den økonomiske utviklinga har gått noko ned i…

Les mer

Oppslutninga om Sp aukar massivt blant norske bønder

Alex og Eirik

Det er i 2018-utgåva av «Trender i norsk landbruk» at den oppsiktsvekkande Sp-oppslutninga kjem fram. Auka er spesielt stor etter at Solberg-regjeringa tiltredde i 2013. – Eg trur det handlar om fleire ting, seier Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum. Han nemner nasjonalt eigarskap over naturressursane, der han meiner Sp har vore tydelege. – Bøndene forstår viktigheita…

Les mer

Vil bli utfordret av rådgiveren

Arkivfoto Bondebladet

Ola Morten Græsli fra Tydal er både med i en melkesamdrift, har sau og driver med Inn på tunet. Han ønsker at rådgiverne hans skal utfordre ham. – De skal være litt kritiske til drifta. Man kan ha utfordringer som man ikke er klar over selv. Rådgiverne kan se med andre øyne, sier Græsli. Sette…

Les mer

Forskere ber bonden slutte å skylde på seg selv

Illustrasjonsfoto til "Ulykker i landbruket"

– Vi vet ikke nok om bøndenes helse, vi trenger mer og ny kunnskap om temaet. Det bør derfor legges til rette for mer forskning, sier Aina Winsvold, seniorforsker ved Ruralis. Hun har hovedansvaret for organiseringen av en serie seminarer med temaet «Bønder og helse» i et samarbeid mellom Ruralis og Landbruksforsikring. Denne uka ble…

Les mer

Rapport: Klimaendringar gir redusert matproduksjon

Vannspreder

– Vi veit ikkje korleis klimaet vil endre seg. Det gir grunn til uro, seier Anne Margrethe Brigham, forskingsleiar ved Ruralis. Ho er medforfattar av den nye rapporten “Er matsikkerheten truet?” – om klimaendringar og matproduksjon i Noreg og Malawi. Mange er usikre Brigham framhevar at sommarens tørke har skapt mykje usikkerheit blant norske bønder.…

Les mer

Klimasmart mjølk og kjøt?

Newpath - Bilde av Jostein, Eirik og Katrina

Spørsmåla frå Ruralis-forskarane, Katrina Rønningen, Jostein Brobakk og Eirik Magnus Fuglestad, utfordra forsamlinga som deltok på dialogmøte om mjølk, kjøt og klima på  Øksnevad vgs. på Jæren i førre veke. Salen var mest fullsett av landbrukselevar frå skulen, i tillegg til ein representant frå Nortura og frå Tine, samt Rogaland bondelag, NLR og nokre bønder.…

Les mer

Forsker: Bygdefolk kan føle seg truet av by-eliten

Jostein Brobakk

En spørreundersøkelse som Nationen nylig omtalte viser at bygdefolk i langt større grad enn byfolk ikke tror at klimaendringene er menneskeskapte. Fire av ti på landsbygda svarer at klimaendringer er resultat av naturlige variasjoner. Jostein Brobakk er forsker ved Ruralis, institutt for rural- og regionalforskning. Han har blant annet undersøkt norske bønders holdninger til klimaendringer…

Les mer

Bondelaget frykter konsekvensene av gårdsdeling

Et søskenpar fra Hjartdal kommune i Telemark får dele en gårdseiendom i to etter at Landbruksdepartementet overprøvde Landbruksdirektoratet og Fylkesmannens avslag. Avgjørelsen som ble fattet forrige uke har vekket oppsikt, blant annet hos Norges Bondelag. – Vi synes det er veldig synd. Bondelagets syn på saken er at for at folk skal bli boende på…

Les mer

35 nordtrønderske skoler er lagt ned de siste 25 årene

Få politiske saker skaper så mye engasjement i lokalbefolkningen som forslag om skolenedleggelser. Særlig i grendesamfunn der skolen er samlingspunktet og limet i befolkningen. En viktig institusjon – Det som først og fremst skjer, er at bygda får mindre sjanse til å utvikle seg. Det blir vanskeligere å få tilflytting av familier med barn i…

Les mer